Doktorerande talterapeut: Sök hjälp om rösten bråkar - Folkhälsan

14 september 2018

Doktorerande talterapeut: Sök hjälp om rösten bråkar

Hosta, dåligt inomhusklimat, astma, allergier och allvarliga luftvägsinfektioner kan ibland ge barn röstproblem som stör och hämmar dem. Men det finns hjälp att få, säger Folkhälsans talterapeut Emma Kallvik som disputerar i barns heshet och röstsymptom vid Åbo Akademi den 14 september.

Om Folkhälsans talterapi

Heshet eller andra röstproblem – såsom en känsla av en klump i halsen, en röst som sviker eller trötthet när man talar kan bero på många olika saker. Hosta och harklingar är en vanlig bov i dramat. Därför gäller det att ta långvarig hosta på allvar, hitta orsaken och se till att få vård. Och om barnet lider av heshet och röstproblem är det bra att söka hjälp. De här råden ger Folkhälsans talterapeut, doktoranden Emma Kallvik. Hennes doktorsavhandling i logopedi handlar om riskfaktorer för heshet och röstproblem hos barn och hur man kan förebygga och åtgärda dem.

Vi träffar Kallvik vid Arken vid Åbo Akademi, dagen innan hennes doktorsdisputation. Medan hon skrivit sin doktorsavhandling har Kallvik också jobbat kliniskt vid rehabiliteringsenheten vid Folkhälsan Östanlid i Jakobstad där hon fortfarande tar emot barn och vuxna, men också gör besök i bland annat skolor och daghem.

Barnen kan ha det svårt att få sin röst hörd i klassrummet eller på skolgården och det kan vara pinsamt när rösten brister

Svårt bli hörda

Vissa barn är hesa utan att de lider av det, men problem med att använda rösten kan ibland ha en hämmande verkan på barnet och göra det svårt i sociala sammanhang.

– Barnen kan ha det svårt att få sin röst hörd i klassrummet eller på skolgården och det kan vara pinsamt när rösten brister och de kan få kommentarer om tidigt målbrott, säger Kallvik.

Det finns också studier på hur hesa personer uppfattas av andra.

– Tyvärr förknippas personer med hes röst, helt oförtjänt, ofta med lite negativa egenskaper. Det gäller både barn och vuxna. Örat gillar inte när en klar röstsignal störs, när det blir brus på linjen, så att säga.

Men Kallvik ser också ett framtidsperspektiv på det hela. Röstproblem kan vara ett hinder i många yrken där man använder rösten.

– De flesta jobben i dag kräver att man pratar; mycket kan automatiseras, men inte allt. Och vi vill ju ge våra barn alla valmöjligheter. Speciellt flickors heshet och röstproblem växer inte alltid bort av sig själv, utan hesa flickor blir hesa kvinnor om de inte får hjälp.

 

Astma, allergi och dåligt inomhusklimat

Kallvik och hennes forskningsgrupp har lyssnat på röster hos 217 elever i årskurs 1 och 2 i Finland och klassade 12 procent av dem som hesa.

– Men vissa kan vara hesa utan att desto mer besväras av det, säger Kallvik.

Sex procent av barnen led däremot någon form av röstbesvär. De här barnen upplevde att rösten blev trött, att rösten svek, de hade känslan av en klump i halsen eller så gjorde det ont när de pratade.

Forskarna undersökte också en grupp elever som vistats i dåligt inomhusklimat och dryga nio procent av dem hade besvär med rösten, alltså en något större andel. Bland barn med astma och allergier hade 18 procent besvär med rösten.

Både slemhosta och torrhosta visade sig vara en stark riskfaktor när det kommer till heshet och röstsymptom. Dåligt inomhusklimat kan irritera stämbanden och leder i vissa fall till hosta. Röstproblem hittas oftare, förutom hos barn med luftvägsallergier eller hösnuva, också hos barn som haft så allvarliga luftvägsinfektioner att de varit inlagda på sjukhus. Däremot hittade forskarna inget samband till någon viss virustyp.

Läkaren borde alltid fråga barnet och föräldrar till barnet med långvarig hosta hur rösten känns.

Hosta en riskfaktor

Hostningar och harklingar orsakar en mekanisk påfrestning på stämbanden. När man hostar slår stämbanden mot varandra och när man harklar sig gnuggar stämbanden mot varandra. Stämbanden irriteras också då man viskar eftersom det måste passera mycket luft förbi dem. När man höjer rösten utsätter man stämbanden för ett högt lufttryck och det nöter också på dem. 

För de som talar inför åhörare eller i en bullrig miljö och blir trötta i rösten finns det många knep. Kallvik tipsar om att det är bättre att dricka en klunk vatten än att harkla sig. Gå nära de du talar med istället för att ropa från ett rum till ett annat. Var sjukledig om du är hes, och viska inte utan kraxa hellre om du måste tala och undvik att utsätta dig för sociala situationer när du är som hesast.

– Lärare som ofta har problem med rösten brukar jag tipsa om att stänga fönster och dörrar till klassrummet för att minska bullret som gör att de automatiskt höjer rösten. Släck priojektorn när den inte används och sätt tassar under möblerna. Tyvärr sparar kommunerna ofta in på städning i klassrummen. Då kan en nödlösning vara att själv torka damm, eller be eleverna att hjälpa torka innan lektionen. Använd alltid mikrofon eller röstförstärkare om det finns att tillgå i auditorium, både för din egen och för åhörarnas skull.

Man kan jämföra stämbanden med tunna gardiner som vajar lätt i vinden och tunga sammetsgardiner.

Kallvik säger också att man ska undvika mentolpastiller som inte är bra för stämbanden. 

 Om man doppar pastillen i vatten, för den nära ögat och märker att ögonen tåras vet man att den är för stark. Drick hellre varmt vatten eller ta en mindre stark pastill.

Friska stämband är tunna, släta och fuktiga och vibrerar smidigt medan trötta stämband är svulla och tjockare och vibrerar sämre.

– Man kan jämföra stämbanden med tunna gardiner som vajar lätt i vinden och tunga sammetsgardiner som vinden har svårare att rubba.

På samma sätt som torr luft ger torra läppar som lätt spricker torkar torr luft ut stämbanden så det lättare får små skador.

 Man kan också säga att allt gott i livet, som kaffe, choklad och alkohol kan ge upphov till magsyra som torkar ut stämbanden när den kommer upp i halsen. Tobak kan torka ut flimmerhåren på stämbanden som gör att de stelnar.

Många tänker kanske inte på att man kan och kanske borde göra något åt barnets heshet

Sök hjälp

– Förr tänkte man lite nonchalant att barn är hesa för att de ropar och skriker och att det går om när de blir äldre. Men det finns andra orsaker till röstproblem. Jag jobbar på många daghem och ibland hör jag barn som är hesa. När jag frågar personalen kan jag få höra att barnet alltid låter så. Många tänker kanske inte på att man kan och kanske borde göra något åt barnets heshet. Då är det någon som borde ställa frågan. Läkaren borde alltid fråga barnet och föräldrar till barnet med långvarig hosta hur rösten känns. Om man är förkyld och har hosta lönar det sig att ta hostmedicin och det ideala vore att också att hitta orsaken, ifall den skulle gå att åtgärda, säger Kallvik.

Om du upplever att ditt barn att det störs av heshet eller andra röstsymptom – ta först upp det med rådgivningen eller med en läkare, och be om remiss till en specialist i öron-, näs- och halssjukdomar eller en foniater. De måste först utesluta att det inte finns avvikelser på stämbanden innan de kan remittera vidare till en talterapeut. För vuxna är tillvägagångssättet det samma. Terapeuten kan med lekfulla och roliga övningar hjälpa barnet att använda sin röst på ett bättre sätt.

Till Folkhälsans talterapeuter kan man gå antingen med en betalningsförbindelse eller betala själv.

Text och foto: Hanna Rundell