Åland vinner europeiskt pris för sin hållbarhetsagenda – Folkhälsan aktiv medaktör - Folkhälsan

09 april 2019

Åland vinner europeiskt pris för sin hållbarhetsagenda – Folkhälsan aktiv medaktör

Åland och Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda har vunnit Europeiska kommissionens nya pris European Sustainability Award 2019 i kategorin för samhällen med upp till 100 000 personer. Folkhälsan är aktiv medaktör i arbetet med social hållbarhet på Åland.

Till agendan

Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda har skapats av nätverket Bärkraft.ax som bildades som ett initiativ av aktörer från offentlig sektor, näringslivet, föreningslivet samt bildningssektorn år 2016. Sedan dess har det åländska samhället på bred front jobbat med att förverkliga visionen som lyder: ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar.”

Folkhälsan på Åland är en aktiv medaktör i Ålands hållbarhetsarbete tillsammans med många andra åländska organisationer och aktörer.

– Ett hållbart Åland, speciellt social hållbarhet, är för oss inom Folkhälsan en naturlig del av det dagliga arbetet, säger Folkhälsans vd Niclas Forsström.

De mål kring social hållbarhet som fastställts i Ålands hållbarhetsagenda stämmer väl överens med Folkhälsans värderingar och verksamhet. Social hållbarhet handlar till exempel om att arbeta med att minska hälsoklyftorna mellan individer vilket Folkhälsan eftersträvar i sitt förebyggande hälsofrämjande arbete med barn, unga och vuxna.

– Folkhälsans långsiktiga arbete för att främja hälsa och livskvalitet där människor lever, bor och arbetar fungerar mycket väl ihop med arbetet för ett bärkraftigt Åland och vi är glada över att dra vårt strå till stacken, säger Alexandra Walk-Lijeroos, organisationssekreterare på Åland.

Prisutdelningen för European Sustainability Award ägde rum i Bryssel den 8 april och närvarande var bland annat kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans samt andre vice ordförande Jyrki Katainen. Det är första gången Europeiska kommissionen delar ut priset.