Utbilda dig till tränare! - Folkhälsan

23 augusti 2019

Utbilda dig till tränare!

Nu är det möjligt att ta en yrkesexamen som tränare med fokus på idrotter som kräver snabbkraft. Utbildningen baserar sig på en läroplan som godkänts av utbildningsstyrelsen.

– På Norrvalla ger vi en förberedande utbildning för professionella tränare. Vi fokuserar på idrottsgrenar som kräver snabbhet, styrka, teknik och koordination, berättar Folkhälsans träningschef Thomas Asp. Tillsammans med Tom Andtbacka koordinerar Asp tränarutbildningen.

Utbildningen passar för tränare inom både individuella idrotter och lagsporter.

– Studierna är uppbyggda med både närstudier och distansuppgifter. Yrkesprovet har en valfri och en obligatorisk studiehelhet. Studieplanen planeras individuellt för varje studerande och då tar man i beaktande tränarens tidigare erfarenhet och kunnande, säger Asp.

Närstudierna kommer att hållas av ett flertal olika tränare, ledare och idrottare som alla med sin bakgrund och specialkunskap kan ge en bred och stabil grund för blivande yrkestränare.

– Den som har avlagt kompetensområdet för träning kan fungera som tränare i träningsarbete och utveckla sitt kunnande samt utveckla verksamhetsmiljön för träning.

Tränaren arbetar utgående från idrottaren, stöder och följer idrottarens helhetsmässiga utveckling och främjar säkerheten i träningssituationerna.

– Tänkbara arbetsplatser finns både inom tredje sektorn och inom det privata. Arbetsgivarna är oftast motions- och idrottsföreningar, träningscenter och idrottsakademier, säger Asp.

Inom det privata kan det vara yrkesorganisationer för idrott som är arbetsgivare, alternativt att tränaren satsar på att bli egenföretagare med träningsarbete.

Den obligatoriska examensdelen förutsätter att den studerande arbetar som tränare. Man kan välja mellan tre valbara examensdelar: 1) Träning av barn, 2) träning av ungdomar, 3) träning av vuxna.

Exempel på grenar där det krävs snabbkraft är friidrottens sprint och häcklöpning, hoppgrenar, kastgrenar och mångkamp, styrkesporter, kampsporter och bollsporter som handboll, ishockey, korgboll och volleyboll.

Frågor och mera information:
Thomas Asp, tfn 050 5051 139
Tom Andtbacka, tfn 050 353 1457

Läs mera här.