Ny enhetschef på Folkhälsans daghem i Vasa – "Barnen möter mig med kramar" - Folkhälsan

10 december 2019

Ny enhetschef på Folkhälsans daghem i Vasa – "Barnen möter mig med kramar"

Daghemmet har funnits länge, men enhetschefen är ny. Sedan hösten är Emily Hagberg förman på Folkhälsans daghem i Vasa. Den familjära stämningen, goda maten och den goda relationen till barn och familjer känns välkomnande.

Läs mer om Folkhälsans daghem

Mellan höghusen i utkanten av kärncentrum finns ett litet daghem. Många passerar utan att ens tänka på att det är ett daghem. Känslan påminner mera om ett hem. Inne i det grårappade huset är det lekstund för de barn som inte sover dagsömn. 

Ingen dag är den andra lik, säger Emily Hagberg och skrattar.

Det är ingen slump att Hagberg började jobba hos Folkhälsan. Från att ha varit aktiv inom den lokala föreningen har hon hållit ögonen öppna för jobb i organisationen.

Barn och rörelse ligger mig varmt om hjärtat.

Dagarna på daghemmet är uppdelade mellan kontorsjobb och arbete med barnen. Och redan efter den första tiden har Hagberg en känsla för vad som gör platsen speciell. 

Här råder en trygg, familjär stämning. Alla barn har en egenvårdare som besöker dem före dagisstart och vi sätter mycket tid på inskolning.

Ett daghem i stan 

Från att tidigare ha jobbat vid ett havsnära daghem med fokus på utomhuspedagogik bytte Emily Hagberg arbetsplats till Folkhälsans daghem som finns några kvarter från Vasas kärncentrum. 

Det finns bra parker här. Man får in naturen, även om det är mera begränsat, säger Hagberg. 

På daghemmet på Stationsgatan finns plats för 36 barn. Daghemmet har 8 anställda, varav en är kock. Det är ovanligt men mycket uppskattat med en egen kock på dagis.

Det är guld värt med en egen kock, det gör maten lite extra. Samtidigt representerar det den hållbarhet som Folkhälsan står för. Alla äter gladeligen, barnen känner dofter från köket och hälsar gärna på kocken André, säger Hagberg. 

 


Satsningar på digitalisering och personal 

Det finns i dag stora möjligheter till nya arbetsmetoder och variation på ett daghem. Hagberg lyfter gärna fram digitalisering och personalens fortbildning som viktiga områden. 

Målet är att få mera resurser till bra material och utbildning för personalen.

Under nästa år kommer daghemmet att satsa på språk och kommunikation. 

Vi har ansökt om bidrag för att kunna bygga upp en språkstimulerande hörna. Där ska vi också utnyttja möjligheterna att få in mera digitalisering i verksamheten.

Många daghem tampas med bristen på goda vikarier. Därför har Folkhälsans daghem nu gått in för att rekrytera kompetenta vikarier som kan hoppa in på regelbunden basis. Det ger barnen trygghet när de känner personalen.

Jag känner också stor tacksamhet till det dagis jag själv gick på när jag var barn, det kan gav mig trygghet och det ser jag nu som en av våra främsta uppgifter.

Ett av många mål är att skapa ett Instagram-konto till daghemmet. På så vis kan också far- och morföräldrar följa med barnbarnens vardagar och öka delaktigheten.  

Ledare med låg tröskel 

Hagberg är mamma till två barn i dagisåldern. Att själv vara småbarnsförälder ger insikt i en familjs vardag. 

Man blir mera medveten om hur vardagen kan se ut. Jag har full förståelse för att någon kan glömma att ta med picknick-kassen den dagen det är utflykt.

Hagberg beskriver sina styrkor: hon är empatisk, målinriktad och rättvis. Hennes mål är att vara tydlig och hon är mån om att budskapet ska gå fram. 

Det ska vara låg tröskel att ta kontakt.

Att komma in i en arbetsgemenskap med erfarna kollegor ser Hagberg som en klar fördel. 

Det finns en trygghet, vi tänker högt och kompletterar varandra samtidigt som vi är öppna för nya ideér.