Project liv och Folkhälsan startar ny volontärutbildning - Folkhälsan

06 februari 2019

Project liv och Folkhälsan startar ny volontärutbildning

Folkhälsan och Project liv startar tillsammans en ny utbildning för volontärer. Utbildningen erbjuder olika slags insatsområden beroende på individens livssituation. Jobb som mentorer, gruppledare, föreläsare inom stödjande och förebyggande verksamhet (tex. i skolor, på seminarier) är några exempel.

Utbildningskravet är enkelt; passionerade individer, ung som gammal, är välkomna. Enda kravet är att volontären är myndig.

- Synen på volontärverksamhet i Svenskfinland har goda möjligheter att utvecklas. Att erbjuda sin tid, kunskap och erfarenheter för att göra en insats för ett bättre samhälle samtidigt som nya upplevelser och nya nätverk skapas blir mer och mer väsentligt; inte enbart för tredje sektorn utan även i det privata och offentliga, säger projektledare och lärare Camilla Stenbäck från Folkhälsan.

Folkhälsan och Project liv har samarbetat småskaligt under en längre tid och har kontinuerliga diskussioner om framtida synergier. Mentalt och fysiskt välmående förenar dem. Project liv är en förening med fokus på långtidssjuka barn och deras familjer.

– Utbildningsspråket är svenska och utbildningen riktar sig till svenskspråkiga föreningar, privat och offentlig sektor inom vård och utbildning samt gemene man, säger Nina Brännkärr-Friberg som är styrelseordförande för Project liv.

Folkhälsan och Project liv har båda verksamheter som riktar sig till både yngre och äldre. Deras nätverk möjliggör ett gränsöverskridande samarbete mellan privat, offentlig, tredje sektor och enskilda individer.

– En långsiktig målsättning för oss är att bredda nätverket från år till år och kunna erbjuda de senaste behoven inom volontärarbete. Den årligen återkommande utbildningen bärs i fortsättningen upp med hjälp av symboliska deltagaravgifter, säger Stenbäck.

Med Folkhälsan som svenskspråkig utbildare inom hälsa, ledarskap, idrott, kultur, mm. och Project liv som sakkunnig ideell expert, finns de verktyg som behövs för att erbjuda en attraktiv utbildning inom volontärarbete, tror samarbetsparterna.

- Vi tror hårt på att aktivera människan genom välmående och incitament som först inkluderar en kulturell förändring hos sig själv för att sedan föra budskapet vidare till en större massa.

Svenska Kulturfonden har beviljat finansiering för projektet till Folkhälsan Utbildning Ab och Project liv rf. 

Foto: @raxpixel on Unsplash.

Kommande utbildningar

Klicka på ett tillfälle för att se mer information