Undersökning: Meningsfullt och trivsamt att jobba på Folkhälsan - Folkhälsan
28 juni 2019

Undersökning: Meningsfullt och trivsamt att jobba på Folkhälsan

Medarbetarna på Folkhälsans boende- och socialserviceenheter i södra Finland och Österbotten tycker att deras arbete är meningsfullt, att de behärskar sitt jobb och att de trivs med sina arbetskamrater.

Läs mer om att jobba på Folkhälsan

Folkhälsan Välfärd genomförde under våren en KivaQ-undersökning för att mäta arbetsvälbefinnandet på sina boende- och socialserviceenheter i södra Finland och Österbotten. Resultatet var mycket bra: KivaQ-indexet blev 8,17 på en skala från 1 till 10. Svarsprocenten på enkäten var cirka 60, vilket betyder att resultatet kan beaktas.

– Medarbetarna på våra boende- och socialserviceenheter gav speciellt höga poäng på frågorna om hur meningsfullt de tycker att arbetet är, hur bra de tycker att de behärskar sitt jobb och hur bra de trivs tillsammans med sina arbetskamrater, berättar utvecklingschef Christina Söderberg på Folkhälsan Välfärd.

Familjärt och flexibelt på Silviahemmet

Silviahemmet, som Folkhälsan driver i Haga i Helsingfors, är ett litet och familjärt hem för personer som behöver vård och tillsyn dygnet runt. På hemmet finns 25 bostäder och personalen består av 21 personer. Silviahemmet fick ett särskilt bra resultat i Folkhälsans KivaQ-undersökning.

– Det är nog hemkänslan. Det är ganska litet och familjärt, man lär känna både sina kollegor och de boende. Det egna köket har också en stor betydelse för trivseln, säger närvårdare Pernilla Lindholm Czapnik, som jobbat på Silviahemmet sedan början av 2018.

Föreståndare Fredrik Löv lyfter fram flexibla arbetslistor som en viktig och medveten åtgärd för att förbättra arbetsvälbefinnandet, men i övrigt skapas den goda stämningen ”av sig själv”, av alla medarbetare. Lindholm Czapnik håller med.

– De flexibla arbetslistorna är jätteviktiga för att man ska vara nöjd. Och bra kommunikation!

Flexibla arbetslistor är bra, då de ger möjlighet till att kombinera arbetet med annat – Lindholm Czapnik jobbar också som bildkonstnär och teckningslärare. Utbildning genom läroavtal är också möjligt tack vare detta sätt att lägga upp arbetslistor.

Flexibiliteten på en liten och välskött enhet lyfts fram i många olika sammanhang under samtalet om arbetsvälbefinnandet. Förutom arbetslistorna kan det gälla till exempel möjligheten att äta middag ute i trädgården i stället för i matsalen, när man ser att det blir en vacker sommarkväll.

Kontinuerlig utbildning

Frågan om hur bra man känner att man behärskar sitt jobb kommenterar både Lindholm Czapnik och Löv med vikten av fortbildning.

– Folkhälsan ordnar hela tiden olika utbildningar, och Fredrik är öppen för förslag. Man känner att det är möjligt att vidareutbilda sig, säger Lindholm Czapnik.

Senast har de haft utbildning om läkemedel och brandövning.

– Jobbet blir mer intressant och man blir tryggare i sitt arbete när man lär sig mera, fortsätter hon.

Både Lindholm Czapnik och Löv nämner också mångfalden inom teamet som en positiv sak.

– Vi har ett tillåtande klimat inom teamet och är ett multikulturellt team. Här jobbar både kvinnor och män, äldre och yngre. Det ger variation och skapar en bättre dynamik i gruppen, säger Lindholm Czapnik.

KivaQ-enkäten består av sju enkla frågor, som går att besvara snabbt men som ändå ger en heltäckande bild av arbetsvälbefinnandet.

– Det finns över 20 000 referenssvar i databasen, och medeltalet för sektorn är 7,66. Vi kan alltså vara riktigt nöjda över vårt resultat, säger Christina Söderberg.

Text och foto: Johanna Savander