Längtans café ger stöd i längtan efter barn - Folkhälsan

10 maj 2019

Längtans café ger stöd i längtan efter barn

I många familjer är mors dag en glad orsak för att komma samman och umgås. Men för en del är mors dagsveckoslutet en av årets tyngsta helger och en påminnelse om en svidande saknad. Att vara mamma eller pappa är ingen självklarhet. Det föds allt färre barn i Finland. En del väljer medvetet bort föräldraskapet, medan andra längtar efter att bli föräldrar mer än något annat.

Dagen före mors dag, de Barnlösas dag, har som syfte att göra oss påminda om att föräldraskap inte är en självklarhet. Det är inte bara så där att ”skaffa barn”.

Ofrivillig barnlöshet berör överraskande många personer i vårt land. Exakt hur många som kämpar med problemet är svårt att veta, eftersom alla inte söker vård eller talar högt om saken, men man har uppskattat att det kan röra sig om var femte finländare. Orsakerna till barnlösheten kan variera: den kan bero på kvalitén på spermierna eller på livmodern eller äggen. Men problemet kan också vara av mera komplex art eller så hittas ingen förklaring alls. Ibland saknas en partner helt enkelt.

– Svårigheter att få barn kan också infinna sig då man skulle önska sig fler barn. Det kallas för sekundär barnlöshet och kan också vara en smärtsam situation då det ofta för med sig känslor av att man borde vara tacksam för det barn man redan har, säger Malin von Koskull, sakkunnig i familjefrågor på Folkhälsan.

– Sorgen över de barn man aldrig fick kan vara stark och slitande oberoende av omständigheterna. Det är viktigt att vi som medmänniskor respekterar den andras sorg och ger var och en rätt att äga sina egen längtan, säger von Koskull.

Barnlöshet ett sorts utanförskap

Karolina Gripenbegs och hennes partners liv kretsade i många år kring att försöka få barn, men i dag är de föräldrar till två barn.

– Bara de som personligen upplevt ofrivillig barnlöshet kan fullt förstå hur jobbig situationen är, säger Gripenberg.

Högtiderna kan vara extra jobbiga för den som längtar efter barn. För Karolina var speciellt tiden kring mors dag och julen tunga, samt varje gång när vänner meddelade glada babynyheter. Men barnlösheten orsakade också en slags utanförskap, det kändes som om man inte riktigt passade in någonstans, varken bland barnfamiljer eller singlar.

– Vi befann oss i nån slags gråzon som ett barnlöst par. Dessutom blev vi ibland utsatta också för oförståelse bland en del människor, i form av jobbiga blickar, frågor och kommentarer, minns Gripenberg.

Nu har Gripenberg engagerat sig i Folkhälsans växande frivilligverksamhet genom att göra det möjligt för andra ofrivilligt barnlösa att komma samman för att dela erfarenheter. Hon är en av initiativtagarna till Längtans café, ett nytt familjecafé för personer som har svårigheter att få barn. Caféet kommer att ha öppet en gång i månaden i Folkhälsanhuset Brunakärr i Helsingfors med start den 22.5.

Tidigare i år startade Folkhälsan sitt första Längtans café i Jakobstad. Namnet kommer från den förenande längtan efter barn. Orsakerna är inte relevanta. Inte heller åldern eller om du är man eller kvinna. På Åland har Folkhälsan erbjudit ofrivilligt barnlösa terapeutiskt stöd i sorgen redan en längre tid och där kan man också delta i en kamratstödsgrupp.

Syftet med Längtans caféer är att de ska fungera som mötesplatser där man öppet kan tala om känslor kring barnlösheten men också ge utrymme för utbyte av praktiska tips kring till exempel fertilitetsvård eller sorgebearbetning.

– Vi på Folkhälsan är mycket tacksamma för modiga och driftiga personer som Karolina som vill engagera sig frivilligt för att hjälpa andra. Det kan vara svårt för släkt och vänner att veta hur de ska förhålla sig till saken och många vet också väldigt lite om barnlöshet. Jag tror att man har stor nytta av att inte bli ensam med sina känslor och tankar, utan får dela erfarenheter med andra som verkligen förstår vad det betyder att längta efter barn, avrundar von Koskull. 

Här kan du träffa andra ofrivilligt barnlösa

Folkhälsans Längtans café i Helsingfors startar den 22.5 kl. 17.30-19.30 i Folkhälsanhuset Brunakärr på Mannerheimvägen 97 i Helsingfors.

Folkhälsans Längtans café i Jakobstad har öppet en gång i månaden. Nästa träff är onsdag 15.5 kl. 18 vid Östanlid. Mera information fås av Victoria Lassander-Sandin.
På Åland samlas en samtalsgrupp för ofrivilligt barnlösa. Mera information får du via mejl eller per telefon 040 0627 435. 
Kommande träffar inom ämnet ofrivillig barnlöshet hittar du nedan.

Föreningen för ofrivilligt barnlösa, Simpukka, har också kamratstödsgrupper, bl.a. en tvåspråkig grupp i Borgå. Simpukka sysslar också med samhällspåverkan, intressebevakning och information kring frågor som berör barnlöshet. Mera info hittas på www.simpukka.fi

Kommande träffar

Klicka på en av händelserna för att få mer information

1 st. i