Folkhälsans verksamhet är mångsidig och mår bra - Folkhälsan

23 maj 2019

Folkhälsans verksamhet är mångsidig och mår bra

År 2018 kännetecknades av starka digitala vindar på Folkhälsan. Vi fortsatte satsningarna på virtuell verklighet och utvecklade VR-spel i samarbete med ett uppstartsföretag.

Luciainsamlingen gjorde nytt rekord år 2018. Den insamlade summan uppgick denna gång till 193000 euro. De insamlade medlen används till förebyggande arbete för barnfamiljer som har det svårt.

Folkhälsans forskningscentrum satsade under året speciellt på att bättre kommunicera ut sina forskningsresultat, för att öka allmänhetens förståelse för den omfattande forskningsverksamheten vid Folkhälsan. Forskningscentret fortsatte med aktiv och framgångsrik internationell publikationsverksamhet.

I slutet av året blev det klart att Folkhälsan axlar ansvaret för Sylviahemmet, Herberts hus och Storågården i Kronoby från och med årsskiftet. På hösten invigdes den nya knutpunkten i Östnyland, Kvartersklubben i Borgå.

Folkhälsan ger ut två årsberättelser varje år, en för hela gruppen (Vår verksamhet 2018) och en specialversion för forskningen (Folkhälsans forskningscentrum 2018). Dessutom finns en engelskspråkig mer omfattande version, Annual report 2018, som webbversion för vårt forskningscentrum.
Du kan läsa årsberättelsen som pdf här:
Läs forskningscentrumets årsberättelse här: