Vårdstuderande med utländsk bakgrund kan få jobb via språkpraktik - Folkhälsan

28 maj 2019

Vårdstuderande med utländsk bakgrund kan få jobb via språkpraktik

Folkhälsan vill bli en ännu mer inkluderande organisation. Ett konkret steg är ett nytt samarbete med Arcada och Prakticum där Folkhälsan vill ge elever med utländsk bakgrund praktikplats inom vården.

– Resultatet har blivit en fullträff, säger projektkoordinator Luca Maurizi som har arrangerat praktikplatser på Folkhälsan för vårdstuderande med utländsk bakgrund.

Folkhälsan startade integrationsrojektet Hälsa i mångfald hösten 2018 och de första konkreta resultaten av den här satsningen såg vi redan under våren. I mars började den första gruppen av elever med utländsk bakgrund från Arcada och Prakticum sin praktikperiod inom äldreomsorgen i Folkhälsanhuset i Brunakärr, Blomsterfonden, Brummerska hemmet och på Degerö eftis. Alla praktikanters insatser var mycket uppskattade av både kolleger och förmän och två praktikanter fick även sommarjobb vid sina enheter.

En resurs för Folkhälsan

– De flesta som nu praktiserade på äldreboenden genom projektet Hälsa i mångfald hade redan vårdutbildning och arbetserfarenhet från sina hemländer. De kom genast in i arbetsbilden och trivdes bra i teamets gemenskap. Att ha kunniga och motiverade praktikanter som direkt från början kan bidra med sina yrkeskunskaper är ett stort plus för Folkhälsans serviceproduktion och guld värt under rekryteringen, säger Luca Maurizi.

Som en av de största arbetsgivarna i Svenskfinland har Folkhälsan en stor roll i inkluderingsarbetet på svenska. Organisationen kan erbjuda allt från sysselsättning och språkinlärning till socialt nätverk och meningsfulla fritidsaktiviteter som är väsentliga faktorer för en lyckad integrering i ett nytt samhälle.

– Språkpraktiken är ett konkret sätt att presentera Folkhälsan för nyanlända i Finland och att samtidigt visa vilka möjligheter som finns för den som väljer den svenskspråkiga integrationsvägen.

Hälsa i mångfald arbetar nu för att erbjuda språkpraktikplatser vid Folkhälsans enheter i Nyland med målsättningen att göra det här pilotprojektet till ett bestående samarbete med Arcada och Prakticum. I Österbotten har språkpraktiken funnits redan en tid.