Långvarig hormonersättning efter klimakteriet ökar risken för alzheimer en aning - Folkhälsan

08 mars 2019

Långvarig hormonersättning efter klimakteriet ökar risken för alzheimer en aning

Hormonersättningsbehandling mot klimakteriebesvär rekommenderas fortfarande men den förebygger inte Alzheimers sjukdom. Detta framgår av en studie av forskare vid Helsingfors universitet, Helsingfors universitetssjukhus och Folkhälsan. Studien har nyligen publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften British Medical Journal.

En stor finsk registerundersökning visar att långvarig hormonersättningsbehandling efter klimakteriet ökar risken att insjukna i Alzheimers sjukdom en aning. Ju längre och i ju högre ålder hormonpreparaten användes, desto större blev risken. Det fanns inga skillnader mellan om man använde enbart östrogen eller kombinationen östrogen och gulkroppshormon.

Den ökade risken på 9–17 procent innebär i praktiken att av 10 000 kvinnor i åldern 70–80 år som använder hormonersättningspreparat i mer än 10 år, insjuknar 9–18 fler kvinnor i Alzheimers sjukdom än i en motsvarande grupp kvinnor som inte använt hormonersättningspreparat. En kortvarig behandling, som inleddes innan kvinnan fyllde 60 år, ökade inte risken för alzheimer.

Forskningsledaren, specialisten i kvinnosjukdomar och docenten Tomi Mikkola på HUS Kvinnoklinik vill sätta studien i rätt perspektiv:

– Det här är inte ett alarmerande fynd men nu vet vi att det inte lönar sig att inleda hormonersättningsbehandling med hopp om att förebygga alzheimer, säger Tomi Mikkola.

Studien publicerades nyligen i den ansedda vetenskapliga tidskriften British Medical Journal. I den deltog 84 739 kvinnor som passerat klimakteriet och som åren 1999–2013 fått diagnosen Alzheimers sjukdom, och lika många kvinnor som passerat klimakteriet men som inte hade alzheimer. Forskarna kollade kvinnornas användning av hormonersättningspreparat i FPA:s läkemedelsinköpsregister.

Individuell bedömning innan hormonersättning

Samma forskargrupp har tidigare visat att hormonersättning sänker risken för hjärt- och kärlsjukdomar och blodkärlsdemens. Vissa undersökningar har gett vid handen att östrogenbehandling även skulle kunna förebygga Alzheimers sjukdom eller att den framskrider. Mekanismen bakom Alzheimers sjukdom är ändå en annan än för blodkärlsdemens.

Hormonersättning lindrar däremot obestridligt klimakteriebesvär såsom heta vallningar och sömnlöshet. Det är vanligare än man trott att kvinnor har olika slag av besvärande symtom under klimakteriet.

– I vågskålarna finns å ena sidan fördelarna med hormonersättning, såsom lindrigare symtom och skydd mot hjärt- och kärlsjukdomar. De här fördelarna är större för många än risken för Alzheimers sjukdom. Det är viktigt med en individuell bedömning av fördelar, förväntningar, önskemål, förhoppningar och riskerna när man planerar hormonersättningsbehandling. Utgångspunkten ska alltid vara behandling av symtomen, säger Tomi Mikkola.

Mikkola anser att det behövs mer forskning om bland annat hur olika doser östrogen påverkar. De äldsta i studien har nämligen använt betydligt högre doser än vad man förskriver i dag.

Alzheimers sjukdom är en progressiv demenssjukdom. Man känner inte till varför sjukdomen bryter ut. Den största riskfaktorn är hög ålder. Mental och fysisk aktivitet, bra allmän hälsa och att man inte röker minskar risken.

Studien gjordes i samarbete mellan forskare från HUS Helsingfors universitetssjukhus, Helsingfors universitet och Folkhälsan.

Text: Teija Riikola