Folkhälsan och Prakticum utbildar vårdassistenter på läroavtal - Folkhälsan

29 november 2019

Folkhälsan och Prakticum utbildar vårdassistenter på läroavtal

Nu kan du som är intresserad av att jobba inom social- och hälsovården, men saknar utbildning, kombinera jobb och utbildning då vi startar en utbildning för vårdassistenter på läroavtal.

Anmäl dig till utbildningen

Målet är att ge dig färdigheter att stöda och hjälpa t.ex. äldre personer eller personer med funktionsnedsättning inom hemvården eller i olika former av serviceboende.

– Här har du en fin chans att känna efter hur det är att jobba inom vården. Efter cirka åtta månader har du behörighet att jobba inom äldreomsorgen, säger Kira Exell-Paakki som är chef för boende och socialservice vid Folkhälsan.

Som vårdassistent hjälper du till med grundvården, t.ex. hygien, måltider, städning, samt uträttar olika ärenden. Till dina uppgifter hör också att stöda upprätthållandet av klienternas funktionsförmåga och stöda aktiviteter som ökar den sociala samvaron.

Utbildning i Helsingfors

Utbildningen börjar i Helsingfors den 16 januari 2020 på Yrkesinstitutet Prakticum. Utbildningen består av närundervisning, självstudier och lärande i arbetslivet. Du har dessutom möjlighet att avlägga hygienkompetenstest och kurs i första hjälp.

Utbildningen är avgiftsfri. En pant  150 euro för tillgång till iPad tillkommer.

Mer information ger

Folkhälsan, Kira Exell-Paakki, kira.exell-paakki@folkhalsan.fi, 044 788 6266.
Prakticum, Gisela Andergård-Heiskanen, gisela.andergard-heiskanen@prakticum.fi, 050 441 4334.

Anmäl dig via Prakticums webbplats