Konsten att kommunicera empatiskt - Folkhälsan

06 september 2019

Konsten att kommunicera empatiskt

Att kommunicera med andra på ett jämlikt och konstruktivt sätt kan vara en tuffare utmaning än vi tror. Vi tolkar och värderar och lägger in betydelser i det vi hör som inte finns där.

Bakom våra bedömningar finns oftast känslor som vi inte är medvetna om.

– Tolkandet går så snabbt att vi inte märker att det handlar om en tolkning. Men vi kan lära oss att skilja mellan det vi faktiskt ser och hör, och det som är våra egna känslor och tolkningar.

Det här säger Ida Hummelstedt som ledde en förmiddag för Folkhälsans personal med rubriken ”Empatisk kommunikation”. Hummelstedt är doktorand i pedagogik vid Helsingfors universitet.

Deltagarna i workshopen fick börja med att beskriva hur de kände sig och vilka behov de hade i just den stunden.

– När man blir medveten om sina egna behov och känslor får man en mycket större förmåga att lyssna på andra utan att lägga till värderingar och egna tolkningar.

Att kommunicera empatiskt innebär att man lyssnar med närvaro och acceptans, med lugn och ro. Både på sig själv och andra och att man gissar sig till känslor och behov hos den andra och bekräftar dem.

– Man kan bekräfta genom att återge den andres upplevelse utan att tillägga något, dvs utan åsikter, kritik eller dömande. Man kan förstås också bekräfta utan ord med sitt sätt och sitt kroppsspråk.

Ida Hummelstedt har inspirerats mycket av Marshall B. Rosenbergs (1934–2015) tankar kring Nonviolent Communication som han utvecklade på 1960-talet, och av utbildningen i NVC hon gick via Savanna Connexions (RVO = Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja).

– Mycket som jag tar upp i min undervisning har jag lärt mig på den utbildningen.

En av deltagarna i workshopen var Anna Holmgren som arbetar som lärare inom småbarnspedagogiken vid Folkhälsans daghem i Hyvinge. Hon tycker att förmiddagen var givande och ögonöppnande.

– Även om ämnet i sig inte är nytt och kommunikation i olika former är en stor del mitt arbete, gav de praktiska övningarna en insikt i hur svårt det faktiskt är att utföra det första steget i "non violent communication", dvs att konkret och bara objektivt beskriva en händelse utan att genast lägga in sina egna tolkningar och känslor i berättelsen. Det var också lärorikt att lära sig se och känna igen behoven som döljer sig bakom våra egna och andras känslor, säger Holmgren.

Hon tycker att en liknande utbildningshelhet skulle vara värdefull för alla arbetsteam att ta del av.

– Jag tror att om alla medlemmar i ett team har insikt i den här metoden skulle kommunikationsproblem minimeras och konfliktsituationer inte uppstå lika lätt.

Workshopen om empatisk kommunikation var höstens första i en serie utbildningar som arrangeras av Folkhälsans projekt Hälsa i mångfald. Inom projektet jobbar man med att göra Folkhälsan till en mer inkluderande organisation.

Oberoende av språklig eller kulturell bakgrund är det viktigt att i sin verksamhet tänka på att inte tolka in utan försöka se behovet bakom beteendet och agerandet, berättar projektledare Liselott Sundbäck.

– Orsaken till varför vi ville ta in en workshop kring Empatisk kommunikation var just att vi människor inte skiljer oss särskilt mycket vad gäller behov som t.ex. bekräftelse, trötthet, oro och då kan det vara lättare att bemöta andra människor om man medvetandegör sitt sätt att kommunicera och försöker bemöta den andra ur ett empatisk kommunikations-perspektiv, säger Sundbäck.

Läs mera om projektet Hälsa i mångfald.

Bilden högst uppe: Från vänster projektledare Liselott Sundbäck och projektkoordinator Luca Maurizi från projektet Hälsa i mångfald, workshopens ledare Ida Hummelstedt och Anna Holmgren som arbetar som lärare inom småbarnspedagogiken.

Innan workshopen om empatisk kommunikation inleddes fick deltagarna en presentation av Luckans nya koncept Dörren av projektledare Gerd Norrgård och projektkoordinator Melanie Lindgren. Projektkoordinator i Borgå är Niklas Grönroos. Dörren lanseras i Nyland under hösten 2019.

Genom Dörren kan utlandsfödda och etablerade i Finland träffas för en timme och utbyta kunskap och erfarenheter inom samma bransch. Dörren hjälper utlandsfödda att utvidga sitt professionella nätverk och etablerade finländare att ta vara på den kompetens och kunskap som personer med utländsk bakgrund har.

Ann-Jolin Grüne från Luckan Integration sitter med i styrgruppen för Folkhälsans projekt Hälsa i mångfald. Luca Maurizi från Folkhälsans förbund sitter å sin sida med i strygruppen för Luckans Dörren-koncept.

Här en PDF om Dörren.