För en bättre hälsa i Kvarken-regionen - Folkhälsan

03 september 2019

För en bättre hälsa i Kvarken-regionen

Ett treårigt samarbetsprojekt över Kvarken som siktat på att gynna fysisk aktivitet och hälsa i regionen har nått sin slutpunkt och resultaten kommer att presenteras i slutet av september i Vasa.

Nord InC är ett brett samarbete i Kvarken-regionen mellan universitet, utbildningsanstalter, privat sektor, offentlig sektor och allmännyttiga organisationer. Nord InC är en förkortning av Nordic Innovation Center for Physical Activity and Health.

Parter inom Nord InC nätverket är Region Västerbotten, Idrottshögskolan vid Umeå Universitet, Folkhälsan, Kuortane Olympic Institute, RISE (IT-design och forskning). Samarbetet har finansierats av Interreg Botnia Atlantica, Region Västerbotten samt Region Österbotten. 

– Projektet har utvecklat nya hälsotjänster och produkter. Hit hör också metoder, behandlingar inom offentlig hälsovård, liksom hårdvara och sensorer i kläder och utrustning, berättar lärare Camilla Stenbäck som sitter med i projektgruppen, tillsammans med idrottsproducent Joakim Träskelin och träningschef Thomas Asp, alla från Folkhälsan.

Verksamheten har strävat efter att synliggöra fysisk aktivitet och hälsa, genom att stimulera forskning, innovationer och utveckling inom denna sektor.

– Vår vision har bland annat varit att få den äldre befolkningen att röra på sig mera, genom att promovera hälsa, öka möjligheterna för tekniska innovationer och skapa förutsättningar för företag som utvecklat produkter inom detta område, säger Thomas Asp.

Nord InC har också arrangerat seminarier kring hälsofrågor och fysisk aktivitet till vilka man samlat experter och forskare som föreläst och lett workshops kring de här frågorna.

Inom Folkhälsans utbildningssektor (Norrvalla och Solvalla) är man naturligt nog intresserad av att utveckla digitala hjälpmedel inom idrott, träning och hälsa.

– Tillsammans med Huco Sport har vi utvecklat ett verktyg, Huco Sport 360, för att lättare förstå idrottande ungdomar i högstadieåldern. 

Med hjälp av det här verktyget kan man nu identifiera idrottarens personlighet och hur livshanteringen ser ut på sidan av idrotten.

– Vilket i sin tur är en grund för coachande samtal. Med hjälp av denna info förstår vi idrottaren bättre och kan motivera dem för fortsatt idrottande. I tonåren hoppar många unga av från idrotten. Förhoppningen är att minska detta fenomen genom verktyget och att unga idrottare kan njuta ännu mer av sitt idrottande, säger Träskelin.

Nord InC-projektets slutseminarium hålls den 24 september i Academill i Vasa. Åbo Akademi är arrangör tillsammans med Nord InC och seminariets presentationer täcker ett brett fält av olika sätt för att aktivera allt från barn till äldre i att bli fysiskt mera aktiva och att leva hälsosammare.

Mikaela Wiik, projektledare för Folkhälsan VR och Niklas Talling, Folkhälsans förvaltningsdirektör, kommer att tala under rubriken Aiming Right with Innovative Technological Development på konferensen.

 Vi är glada att vi blivit ombedda att tala om VR på Folkhälsan på konferensen. Det är ett bra och lyckat projekt som vi gärna visar upp. Samtidigt passar vi på att samla den folkhälsanpersonal som jobbar med VR i Österbotten. Vi ser också framemot att kolla in vad annat intressant som är på gång inom teknologi och hälsa, säger Mikaela Wiik.

Konferensen är öppen för alla intresserade.

Läs mera och anmäl dig här.