Tyska vårdstuderande praktiserade hos Folkhälsan - Folkhälsan

04 februari 2020

Tyska vårdstuderande praktiserade hos Folkhälsan

Fyra vårdstuderande från tyska Johanniter-Akademie har nyligen avslutat sin två veckor långa praktik vid Folkhälsan. Praktikantbesöket var ett resultat av att Folkhälsans ledningsgrupp sommaren 2018, blev presenterade för Johanniterna (Die Johanniter), en organisation inom tredje sektorn i Tyskland som på många sätt liknar Folkhälsan.

– Antalet intresserade var stort och fyra personer valdes ut för studiebesök till Folkhälsan. De tyska studerandena tillbringade två veckor i januari på Seniorhemmet och på Brummerska hemmet, berättar utvecklingschef Christina Söderberg från Folkhälsans serviceproducerande bolag Folkhälsan Välfärd.

Besöket föll inom ramen för ett Erasmus Plus-program där ansökningstiden var vintern 2019. De tyska praktikanterna kommer från Johanniternas yrkesinstitut Johanniter-Akademie. Alla studerande de ska under sin studietid tillbringa två veckor utomlands.

– Norden är väldigt attraktivt som mål för utbytestiden. Målet är att praktikanterna ska uppleva hur det är att vara i en främmande miljö, att inte kunna språket, vara hänvisad till att kommunicera med andra medel än med språket. Och att se hur man gör i andra länder och få mera självförtroende, säger Söderberg.

Christel Harjanne som är enhetschef vid Brummerska hemmet tycker att det var givande med praktikanter från Tyskland.

– Jag märkte att tyska och svenska liknar varandra. Lite språkbarriärer, men med humor klarar man mycket, säger Harjanne.

Hon berättar att praktikanterna hade glada personligheter och att de arbetade både vid grupphemmet och vid serviceboendet.

– Pensionärerna vid grupphemmet visade inga speciella reaktioner, antagligen för att de blev så väl omhändertagna av de tyska praktikanterna. Pensionärerna i våra servicelägenheter visade stort intresse och var glada över våra utländska gäster, säger Harjanne.

Christel Harjanne tycker också att det var bra för den egna personalen att höra hur vården går till i ett annat land.

– Samma utmaningar tycks vi ha med att hitta vikarier, att orka i arbetet och att utveckla sig själv och vården. Gemensamt var också insikten att vi brinner för vårdandet och trivs med jobbet trots utmaningarna, säger Harjanne.

Bilden: Från vänster, Celina Marr, Josephine Lamm, Beate Schütz (lärare), Sylke Kreft, Vanessa Kubis.

Annamaria Eysler är personalpoolens koordinator vid Folkhälsans serviceproducerande bolag och har skött de praktiska arrangemangen och kontakten till lärare och ansvariga vid Johanniter-Akademie. Hon berättar att en av Folkhälsans vårdare vid Seniorhemmet hade uppskattat den insyn han fått om det tyska vårdsystemet genom praktikanterna.

De tyska praktikanterna berättade för Eysler att det i Tyskland är ovanligt att sjukskötare arbetar på grupphem, däremot har varje vårdhem fastanställda läkare som tar medicinansvaret och gör till en del de uppgifter en sjukskötare har i Finland. Sjukskötare är i Tyskland en utbildning på yrkesskolnivå.

– Så det förklarar säkert till en del varför arbetsuppgifterna är så olika, berättar Eysler.

Johanniter-Akademiens praktikanter besökte också Prakticum, där de diskuterade Finlands och Tysklands olika utbildningssystem med Prakticums närvårdarstuderanden.

Enligt de tyska praktikanterna kommer man i Tyskland att hösten 2020 införa en allmän närvårdarutbildning. Praktikanterna blir geronomer (vårdare av äldre), på yrkesskolnivå, men den yrkestiteln försvinner. De kommande tyska närvårdarna blir inte kompetenta för daghem, men nog som barnskötare på barnsjukhus.

De tyska praktikanterna tyckte det var synd att deras geronom-utbildning försvinner.

– I Finland har de som studerar till närvårdare varit nöjda med att man specialiserar sig först i ett senare skede, säger Eysler.

Överlag blev responsen från de tyska praktikanterna positiv om vistelsen på Folkhälsan.

– De fälldes tårar bland personal, utbytesstuderande och pensionärer. Den ordinarie personalen kallade praktikanterna för ”nära kollegor”, berättar Eysler.

Vid minst två tillfällen kunde utbytesstuderandena visa den ordinarie personalen något den inte kände till eller som inte är så vanligt i Finland.

– Omvänt tar de med sig idéer till nya vårdrutiner till Tyskland. Så det kulturella och yrkesmässiga utbytet av vården var lyckad!

Bilden: Utvecklingschef Christina Söderberg, personalpoolens koordinator Annamaria Eysler, enhetscheferna Sonja Johansson (Seniorhemmet) och Christel Harjanne (Brummerska hemmat). Alla från Folkhälsans serviceproducerande bolag Folkhälsan Välfärd.

Annamaria Eysler fungerade som de tyska praktikanternas kontaktperson under vistelsen. Praktikanterna hann också med att göra en Stockholmskryssning.

Folkhälsan och Johanniterna har planer på också andra former av utbyte av personal, mellan olika enheter och avdelningar, inte bara inom vårdsektorn.

Bilden: Johanniterna ville skriva en hälsning på svenska som tack för vistelsen och fick hjälp med översättandet.


Bilden nere: Både Folkhälsan och Johanniterna har sina egna kaffemuggar. Bilden får symbolisera samarbetet mellan organisationerna.