Professor Outi Mäkitie tilldelas pris för klinisk forskning - Folkhälsan

23 juni 2020

Professor Outi Mäkitie tilldelas pris för klinisk forskning

Professor Outi Mäkitie, som leder Folkhälsans forskningsgrupp i osteoporosgenetik, har tilldelats Steven Boonen Clinical Research Award 2020 av European Calcified Tissue Society (ECTS). Priset tilldelas medicinska läkare som har bidragit till betydande framsteg inom klinisk bensjukdomsforskning.

Läs mer på ECTS hemsida

Professor Outi Mäkitie, som leder Folkhälsans forskningsgrupp i osteoporosgenetik, fick sin läkarexamen från Helsingfors universitet år 1986, slutförde sin specialisering i pediatrik år 1998 och utbildningen barnendokrinologi år 2000. Efter ett treårigt forskarstipendiat vid Hospital for Sick Children i Toronto, Kanada 2000–2003 arbetade Mäkitie som chef för kliniken för benmetabola sjukdomar vid avdelningen för barnendokrinologi vid Helsingfors universitetssjukhus fram till 2013.

2013–2015 fungerade Mäkitie som gästande forskare vid Karolinska Institutet, Sverige. Sedan 2015 är Mäkitie Sigrid Jusélius professor i pediatrisk endokrinologi, överläkare vid barnsjukhuset på Helsingfors universitet och gästprofessor i barnendokrinologi på Karolinska Institutet. Under läsåret 2018–2019 gick Mäkitie med i professor Valérie Cormier-Daires forskargrupp vid Institut Imagine och Hôpital Necker-Enfants Malades, Université Paris Descartes, Frankrike.

"Jag är mycket glad och hedrad över att ha blivit tilldelad detta presigefyllda pris - ett erkännande för hela min forskargrupp. Genom åren har vår grupp genomfört flera studier om genetiska defekter och kliniska faktorer som ligger bakom skelettstörningar, där fokus legat på primär och sekundär osteoporos, skelettdysplasi och D-vitamin. Vår forskning har strävat efter att öka förståelsen för de sjukdomsmekanismer i bensjukdomar som involverar barn. Genom att få mer kunskap om orsaksfaktorer, predisponerande av genetiska varianter, sjukdomars naturliga förlopp och behandlingseffekter kan vi förbättra möjligheterna för förebyggande arbete och tidig diagnos, som i sin tur bidrar till tillgången av optimal och snabb behhandling av bensukdomar hos barn. Att bli tilldelad det här forskningspriset bidrar definitivt till motivationen att fortsätta med vår forskning", kommenterar professor Mäkitie.

Professor Mäkitie har gjort banbrytande forskning om skelettsjukdomar och publicerat nästan 300 vetenskapliga artiklar.

Simon Granroth, Vetenskapskommunikatör