Johan Johansson vd för Folkhälsans nygrundade fastighetsbolag - Folkhälsan

27 maj 2020

Johan Johansson vd för Folkhälsans nygrundade fastighetsbolag

Samfundet Folkhälsan vill utveckla och effektivera hanteringen av sin stora fastighetsmassa. Som ett led i utvecklingen har koncernen valt pol.mag. Johan Johansson till verkställande direktör för Samfundet Folkhälsans nygrundade bolag för fastighetsförvaltning, Folkhälsans Fastigheter Ab.

Johan Johansson

Johan Johansson kommer också att fungera som fastighetsdirektör för Samfundet Folkhälsan. Han tillträder den 1 september 2020. Till hans ansvarsområden hör förvaltning och utveckling av Folkhälsans fastigheter i hela Svenskfinland inklusive Åland.

Johan Johansson har gedigen erfarenhet av fastigheter dels i sin nuvarande tjänst som direktör vid Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar, dels som fastighetsförvaltningschef, projektchef och regionchef vid Folkhälsan under åren 2001–2010.

Johan Johansson återvänder alltså till Folkhälsan med de erfarenheter som han som styrelseproffs för otaliga bolag och stiftelser, som mångårig stadsstyrelsemedlem i Grankulla och som tidigare partisekreterare för Svenska Folkpartiet har skaffat sig.

– Jag är glad att Folkhälsan fick en möjlighet att anställa Johan Johansson som ansvarsperson för hanteringen av våra fastigheter, dels för att bevaka Samfundets intressen som fastighetsägare, dels för att se till ägarstyrningen och för att utveckla förvaltningen av fastigheterna, säger Samfundets vd Georg Henrik Wrede.

Johan Johansson kommer också att bli medlem i Folkhälsans ledningsgrupp.

– Det finns få personer i Svenskfinland med motsvarande erfarenhet av fastigheter, säger Georg Henrik Wrede.

– Johan Johansson har under de senaste tjugo åren varit med och berett, planerat och förverkligat otaliga stora gemensamma finlandssvenska investeringsprojekt tillsammans med investerare, fastighetsägare, kommuner och fastighetsbrukare.

– Det känns som att komma hem, förklarar Johan Johansson sina känslor inför att börja jobba vid Folkhälsan.

– Folkhälsans värderingar och mångsidiga verksamhet ligger mig varmt om hjärtat, säger han.

– Jag kan Svenskfinland och kan därmed tillföra Folkhälsans marknadsområde en hel del. Största delen av mitt vuxna liv har jag jobbat med fastigheter, så jag ser verkligen fram emot denna uppgift, tillägger Johan Johansson.

Närmare upplysningar ger vd Georg Henrik Wrede, tfn +358 44 788 6000
Johan Johansson, tfn +358 40 455 4677

Fakta om Folkhälsans fastigheter

Folkhälsans fastigheter omfattar i dag ca 137 000 m² på olika håll i Svenskfinland inklusive Åland. 80 000 m² är verksamhetslokaler i Folkhälsans olika hus. I fastigheterna finns 600 bostäder för äldre och personer med funktionsvariationer. Fastigheternas värde uppgår till ca 100 miljoner euro.

Foto: Folkhälsan/Mira Honkavaara (bilden kan också laddas ner från vårt pressbildsarkiv)