Virtuella caféer blev vårens viktiga träffpunkter - Folkhälsan

20 maj 2020

Virtuella caféer blev vårens viktiga träffpunkter

Under våren har många fått tänka om gällande gruppverksamhet och fastän en del grupper tagit paus har vi på Folkhälsan ändå kunnat bjuda på många olika typer av verksamhet – självklart virtuellt.

I Österbotten har man exempelvis i samarbete med Röda Korset Österbottens svenska distrikt ordnat evenemanget Fredagkväll ilaag online och således kunnat erbjuda en mötesplats, där man kan umgås över generationsgränser och få nya bekantskaper. Under våren ordnas evenemanget ännu under två fredagskvällar, 22.5 och 5.6.

Träffarna har varit trevliga med lediga diskussioner om exempelvis fritidsintressen, och ibland har någon deltagare också spelat ett instrument, berättar projektledare Maria Östman.

Också för seniorer har en hel del av verksamheten modifierats och erbjudits virtuellt. I Mariehamn provar Folkhälsan  på digitalt samtalscafé för seniorer som saknar sociala träffar och goda samtal. Den första träffen ägde rum i medlet av maj, men enligt aktivitetslots Annette Hagman ordnas gärna fler träffar om det finns intresse.

Vi försöker även hjälpa till om det blir problem med datorerna. Ifall det finns intresse efter den första träffen, så fortsätter vi gärna med fler virtuella samtalscaféer.

Mångsidiga familjecaféer ordnas även virtuellt

Folkhälsan har under våren även startat ett nytt familjecafé för ensamstående föräldrar. Det virtuella familjecafét är tänkt som ett vardagsrum som erbjuder stöd och andningspaus för föräldrar som är ensamstående eller som av olika orsaker mestadels är ensamma i vardagen. Gruppen på runt 10 medlemmar har träffats ett par gånger i maj och enligt kursledarna Linda Hongisto och Liselott Sundbäck redan fått deltagare från såväl Nyland, Åland som Österbotten. Gruppen fortsätter träffas fram till midsommar och nya medlemmar är välkomna med.  

– Deltagarna har varit glada att detta ordnas och träffarna har varit lugna och trevliga. Stämningen bland deltagarna är väldigt fin, berättar Linda Hongisto.

Samtidigt fortsätter det sedan länge fungerande familjecafét för ensamstående föräldrar sina träffar virtuellt i maj och juni.

I slutet av maj ordnas även Väntans café virtuellt och nya deltagare är välkomna, berättar Ghita Johansson, som driver cafét. Väntans café riktar sig till familjer som väntar barn och småbarnsfamiljer.

– Väntans café fungerar fint även i virtuellt format och föreläsningarna har varit omtyckta. Under vårens virtuella träffar har vi haft med oss deltagare från olika länder och hela Svenskfinland, det är väldigt roligt!

På Väntans café kan deltagarna prata svenska, finska eller engelska, men föreläsningar hålls alltid på svenska.  

Också familjecafét på Åland har övergått till virtuella träffar, och man har hittills träffats via Zoom två gånger. På familjecafét är ordet fritt och det talas om allt det som rör småbarnslivets vardagsglädje och -bekymmer. Samtalsgruppen för ofrivilligt barnlösa träffas även den på distans. Samtalsgruppen är uppskattad och under våren har gruppen fått fler medlemmar, sedan träffarna började ordnas på distans.

Folkhälsans samtliga evenemang finns listade på folkhalsan.fi/kurs

35 st. i