Rutiner är viktiga i undantagsvardagen - Folkhälsan

24 mars 2020

Rutiner är viktiga i undantagsvardagen

– Rutiner i vardagen är nu viktiga när många stannar hemma under vardagarna, säger Patrik Berghäll som jobbar på Folkhälsan som sakkunnig inom friluftsliv och utomhuspedagogik.

Med rutiner menar Berghäll klara strukturer man försöker följa dagligen. Rutinerna gör att man skapar trygghet för vardagen. Samma tankesätt används inom överlevnaden, exempelvis om någon blir strandsatt en längre tid på en ö.

– Vi befinner ju oss inte nu i en överlevnadssituation, vi har ju mat i butikerna och möjlighet ännu att röra på oss ute. Det finns ändå några bra tankar vi kan ta i bruk från överlevnadsutbildningens psykologi. Bland annat är det mycket viktigt med rutiner, säger han.

– Eftersom många nu sitter hemma och arbetar och har barnen hemma är det bra att försöka skilja åt skoldagen och fritiden. Ett klart schema är bra att ha samt följa.

Berghäll nämner bland annat att det är bra göra en morgonpromenad. Morgonpromenaden motsvarar den som barnen gör då de tar sig till skolan i normala fall. Rasterna får gärna ske utomhus och mitt på dagen är det dags för en ny promenad.

 

Utomhuspedagogik är en möjlighet om man vill repetera dagens undervisning ute. Berghäll nämner bland annat färger i naturen, träslag, fåglar och växter. Undervisningens viktigaste saker kan repeteras ute med frågor om ämnet genom att man promenerar tillsammans och ibland stannar för att fråga, fundera och reflektera.

På veckoslutet kan det vara bra att syssla med friluftsliv. Det är bra att göra något annat för att förstå att det är veckoslut, då man under vardagarna befinner sig i hemmet.

– Under veckan kan man planera den kommande veckoslutsutflykten. Vart man vill åka och hur. Då ser alla fram emot utfärden och alla blir även delaktiga i den. Naturen finns nära till för de flesta finländare. Huvudsaken är att vi är ute och njuter av den.

Naturen har en lugnande effekt och ger oss ro. Hjärnan varvar ner i gröna skogsområden, så även vid öppet vatten. Vi laddar upp vårt inre batteri och kopplar bort vardagen.

STOP-regeln Stanna, Tänk, Orientera och Planera är en ordramsa som används i överlevnadsutbildningen. Den kan till exempel hjälpa en på rätt spår ifall man går vilse i naturen. Men också nu kan den komma väl till pass.

– STOP regeln från kan även tillämpas ifall man blir ängslig eller fundersam. Stanna – stanna helt enkelt upp, varva ner. Tänk – tänk igenom i lugn och ro situationen. Orientera – i detta fall kan vi säkert säga organisera dina tankar och slutligen P som i att planera – gör upp en plan hur du löser situationen eller reder upp dina tankar ifall du blir fundersam.

I överlevnadspsykologin betonas även att det är väldigt viktigt att hålla ihop.

– I dag är det viktigt att ha kontakt med andra genom samtal eller sociala medier. Var aktiv och fundera ut nya sätt hur du kan vara i kontakt med andra. Du kan dessutom gå ut med en bekant bara ni håller avstånd till varandra. Tillsammans är vi starkare!