Barnkonventionen firas 20.11 - Folkhälsan

19 november 2020

Barnkonventionen firas 20.11

Barnkonventionens dag firas årligen den 20 november till ära av att FN:s konvention om barnets rättigheter godkändes.

Veckan för barnets rättigheter är en temavecka som riktar sig till skolor och daghem. Syftet är att göra barnens rättigheter mer kända bland barn, ungdomar, lärare och personal i skolor och inom småbarnspedagogiken genom olika gemensamma aktiviteter.

Veckan firas i år 16–22.11.2020 och arrangeras av ett gemensamt kommunikationsnätverk. I nätverket ingår förutom Folkhälsan olika barn- och ungdomsorganisationer, barnombudsmannens byrå, församlingar samt staten.

Veckans tema är i år barnets rätt till framtiden. Varje barn och ungdom måste få våga drömma och få vägkost att skapa sin framtid.