Påverka din närmiljö – vi satsar på frivilliga genom ny webbtjänst - Folkhälsan

08 september 2020

Påverka din närmiljö – vi satsar på frivilliga genom ny webbtjänst

Frivilliguppdrag främjar gemenskap och kan för många vara ett konkret sätt att påverka sin närmiljö. På den nylanserade webbtjänsten för frivilliga finns information om olika uppdrag samlat på ett och samma ställe, allt för att göra det så smidigt som möjligt att engagera sig som frivillig.

Bli frivillig!

– Med den nya sidan vill vi visa att det finns olika sätt att engagera sig, till exempel via en lokal Folkhälsanförening, som senior i skolan eller varför inte som cykelpilot. I samband med arbetet med sidan har vi sett över de uppdrag vi har och jobbar för att kunna erbjuda mångsidiga möjligheter för frivilliga, berättar Viveca Hagmark, förbundsdirektör för Folkhälsans förbund.

Frivillighet i sig är ändå inget nytt inom Folkhälsan, och i snart hundra år har frivilliguppdrag varit en viktig del av organisationens verksamhet. Formen på verksamheten har genom åren utvecklats, men de frivilligas insats är i dag lika viktig som då de första lokalföreningarna grundades år 1921.

Uppdrag för alla

På folkhalsan.fi/frivillig kan den intresserade enligt målgrupp och lämplig tidpunkt välja ett lockande uppdrag. För varje uppdrag erbjuds stöd i form av introduktion, utbildning och inspiration.

– Genom den nya sidan blir det lättare att bekanta sig med uppdragen vi erbjuder, även om man inte sedan tidigare är bekant med organisationen, säger Luca Maurizi, kontaktperson och projektkoordinator i Nyland.

Ett annat sätt att engagera sig som frivillig är att gå med i en lokalförening.

 – Våra 98 lokalföreningar har stor kunskap om sin närmiljö. Genom att bli frivillig där har man möjlighet att påverka frågor som är viktiga för en själv, berättar Hagmark.

Också den som är intresserad av att ställa upp som frivillig någon enstaka gång är varmt välkommen.

– Många av uppdragen är av återkommande natur, men vi vill ge chansen också åt dem som har lättare att ställa upp genom punktinsatser, exempelvis i samband med ett evenemang. Vi strävar efter att ha ett uppdragsutbud med något för alla, säger Maurizi.

Ömsesidighet och nya upplevelser

Frivilliguppdrag främjar hälsa och livskvalitet för alla parter. För att uppdraget ska löpa smidigt ända från start är det viktigt att hitta ett uppdrag som passar en själv.

– Fundera på vad du själv är intresserad av innan du åtar dig ett frivilliguppdrag. Genom frivilliguppdrag har du möjlighet att lära dig nya saker, att vidga dina vyer och att konkret påverka din närmiljö. Frivilligverksamhet överlag ger möjlighet att hitta ett sammanhang där man behövs. Det främjar gemenskap och förhindrar utanförskap, säger Hagmark.

Under våren 2020 och coronaepidemin märktes det enligt Hagmark tydligt att många gärna vill engagera sig och hjälpa till där de kan. Hon ser det också troligt att betydelsen av frivilligas insats kommer öka även i framtiden.

– Människor söker meningsfulla uppgifter och genom att erbjuda frivilliguppdrag kan vi skapa möjligheter för engagemang och ömsesidig meningsfullhet, avslutar Hagmark.