Päivi Saavalainen blir gruppledare vid Folkhälsans forskningscentrum - Folkhälsan

17 augusti 2021

Päivi Saavalainen blir gruppledare vid Folkhälsans forskningscentrum

Docent Päivi Saavalainen kommer att leda en forskningsgrupp vid FHRC. Gruppens fokus ligger på gastroenterologiska inflammationer och autoimmunitet, som de forskar i via modern genetik, transkriptomik, immunorepertoar och enkelcellsanalysmetoder.

Päivi Saavalainen (docent) är cellbiolog och genetiker till utbildningen. Hon blev diplomingenjör från Jyväskylä universitet 1999 och doktorerade vid Helsingfors universitet 2002. Saavalainens doktorsavhandling gjordes i samarbete Finlands Röda Kors Blodtjänst och handlade om celiakigenetik under handledning av prof Jukka Partanen. 2002–2004 arbetade hon som post-doc forskare inom T-cellimmunologi i samband med astma vid Swiss Institute of Allergy and Asthma Research, Davos, Schweiz. Efter att hon återvände till Finland arbetade hon som post-doc i professor Juha Keres laboratorium vid Helsingfors universitet och bildade 2005 en egen forskningsrupp vid Helsingfors universitets medicinska fakultet. Saavalainen har arbetat som EU Marie Curie Excellence Grant-ledare, Finlands Akademi Postdoktor och forskare, och för närvarande som universitetsforskare finansierad av Sigrid Jusélius Senior Fellowship. Hon åtnjöt också ett Sigrid Jusélius-finansierat utbytesår i professor Sten Linnarssons laboratorium vid Karolinska Institutet, där hon lärde sig encells-RNA-sekvenseringsmetoder.

– Det är ett stort nöje att få ansluta mig till Folkhälsans forskningscentrum och fortsätta med akademisk forskning i samarbete med andra FHRC-grupper som fokuserar på genetiska sjukdomar och har så starka synergier med oss ​​inom multiomik-metoder, säger Saavalainen.

Just nu leder Saavalainen en forskningsgrupp i immunomik, som består av 2 postdoktorer, 5 doktorander och 1 bioanalytiker, som tillhör forskningsprogrammet för translationell immunologi i Biomedicum. Gruppens huvudsakliga fokus ligger på gastroenterologiska inflammationer och autoimmunitet, med hjälp av modern genetik, transkriptomik, immunorepertoar och enkelcellsanalysmetoder. De största patientkohorterna de studerar behandlar celiaki och inflammatorisk tarmsjukdom, men de tillämpar också aktivt sin T-cell- och B-cellreceptorsekvenseringsteknik även för narkolepsi, Covid-19, diabetes och cancerstudier.

Ett av de senaste omik-områdena är mikrobiom- och mykobiomforskningen från avförings- och biopsiprover vid IBD, där mikroberna spelar en roll i sjukdomsrisken. Gruppen forskade kring mikrobiomerna i en patientgrupp behandlad med TNFalpha-blockerare infliximab och visade att mikrobiomprofilen förutsäger hur väl läkemedlet kommer att fungera redan innan behandlingen påbörjas.

Saavalainen kommer att flytta sin forskningsgrupp till FHRC från och med augusti 2021 med en övergångsperiod till slutet av 2022.

Låt oss alla önska Saavalainen och hennes forskningsgrupp varmt välkommen till Folkhälsans forskningscentrum!

 

Simon Granroth, Vetenskapskommunikatör