Folkhälsans forskningscentrum produktivt och positivt - trots det utmanande året. - Folkhälsan

03 juni 2021

Folkhälsans forskningscentrum produktivt och positivt - trots det utmanande året.

Forskningsgrupperna vid Folkhälsans forskningscentrum publicerade 239 originalpublikationer år 2020. Åtta forskare från centrumet disputerade för doktorsgraden och nio magisteravhandlingar samt fyra fördjupande studier handledda inom forskningscentret blev färdiga. Folkhälsans forskningscentrums årsberättelse 2020 publicerades idag.

Folkhälsans forskningscentrum har två forskningsprogram, Genetisk forskning och Folkhälsoforskning. Målsättningen med programmet för genetisk forskning är att öka kunskapen om hur både arvs- och miljöfaktorer påverkar sjukdomars uppkomstmekanismer. Programmet för folkhälsoforskning omfattar forskning om hälsofrämjande bland barn och unga, friskt åldrande och hormonmetabolism.

- Trots det utmanande året med alla nya arbetsförhållanden lyckades vi vara produktiva och hålla oss positiva. Detta reflekterar personalens professionalism och engagemang, säger Anna-Elina Lehesjoki, direktör vid Folkhälsans forskningscentrum.

Folkhälsans forskningscentrum sysselsatte cirka 200 personer år 2020. Det understöd till forskningen som förvaltades vid Folkhälsan var 8,9 miljoner euro, varav den externa finansieringen stod för 46 procent. Forskningsgrupperna hade därtill även extern finansiering som förvaltades vid annan instans.

Årsrapporten kan läsas i sin helhet här.