Mats Brommels: Folkhälsan ska efter vårdreformen aktivt stöda kommunerna i att främja hälsa - Folkhälsan

26 maj 2021

Mats Brommels: Folkhälsan ska efter vårdreformen aktivt stöda kommunerna i att främja hälsa

Mats Brommels, långvarig arbetande ledamot och tidigare ordförande för Samfundet Folkhälsan, valdes 25.5 till hedersledamot på Samfundets vårmöte. Professor Brommels vet mer om vårdreformen än de flesta och anser att staten kunde ha axlat hela ansvaret för vården. Folkhälsans roll blir framöver att stöda kommunerna i att främja hälsa och garantera god kvalitet.

Mats Brommels, du verkade som arbetande ledamot och Samfundets ordförande i 21 år. Vad ville du åstadkomma?

­– Rollen har i huvudsak handlat om att skapa och utveckla goda verksamhetsvillkor för Folkhälsans två huvuduppgifter – forskning och hälsofrämjande.  Men samtidigt kom Folkhälsans engagemang inom tjänsteproduktion och utbildning att växa kraftigt – det är spännande att Folkhälsan i dag har fyra viktiga verksamhetsområden som stödjer varandra.

– Jag är inremedicinare till utbildningen, men min yrkeskarriär är forskarens. Mitt tidigt väckta intresse att förbättra social- och hälsovården ledde in mig på organisations- och managementforskningens område.

Varför har uppdragen känts viktiga?

– Uppdraget att få medverka i utvecklingen av Folkhälsans organisation och aktiviteter blev den ”kliniska verksamhet” jag som läkare med udda forskningsinriktning önskade mig. Jag har förstås hoppats att min professionella kompetens varit till gagn för Folkhälsan.

Hur känns det att bli utnämnd till hedersledamot?

– Trots tautologin – det känns hedrande! Jag ser fram emot att vara fortsatt verksam som aktiv ledamot, men självklart som ”backbencher”.

Hur ser du på den stundande social- och hälsovårdsreformen och Folkhälsans roll? Vilka frågor är viktiga att bevaka?

– Det är den nya finansieringsformen som gör reformen mödan värd. Min åsikt är att ”axlarna hade kunnat vara ännu bredare” med staten som både finansiär och anordnare. Nu finns en risk att välfärdsområdena inte bara integrerar utan också centraliserar. Det bådar inte gott för den närservice som enligt målsättningarna skulle utvecklas.

Folkhälsan har två viktiga uppgifter i det nya ekosystemet:

  • Att stödja kommunerna, som fortsatt har ansvar för invånarnas välfärd och det hälsofrämjande arbetet – men som avlövas kompetens och resurser.
  • Att erbjuda tjänster med Folkhälsankvalitet som samarbetspart till välfärdsområdena.

Kostnadspress och konkurrensutsättning bör ersättas med långsiktiga partnerskap – Folkhälsan kan också bidra med kunskap om hur den umgängesformen kan utvecklas.

Samfundet Folkhälsans vd Georg Henrik Wrede är tacksam över möjligheten att utse professor Mats Brommels till hedersledamot för Samfundet Folkhälsan. De övriga hedersledamöterna är pol.mag. Roger Andersson, industrirådet Martin Granholm och vicehäradshövding Magnus Ståhlberg.

– Brommels stora insatser under 20 år har lagt en god grund för Folkhälsans framtid, säger Georg Henrik Wrede.

Vårmötet delade också ut utmärkelser som erkänsla för värdefulla och osjälviska insatser till förmån för Samfundet Folkhälsan.

Folkhälsans silvermärke tilldelades följande ledamöter: Henrik Aminoff, Leif Andersson, Alexander Bargum, Eva Biaudet, Göran Djupsund, Helena Ewalds, Susanne Homén-Lindberg och Nina Kivinen.

Folkhälsans guldmärke tilldelades följande ledamöter: Anders Borgström, Bodil Eriksén-Neuman, Carl G. Gahmberg, Marcus Rantala, Siv Sandberg, Henry Wiklund.

Text: Jessica Ålgars
Foto: Folkhälsan/Hannes Victorzon