Fin-HIT fyller 10 år - Folkhälsan

11 maj 2021

Fin-HIT fyller 10 år

Den 15.4 firade forskningsgruppen Fin-HIT sitt 10 årsjubileum med ett heldagsseminarium som gick under temat ”Hälsans grundstenar” (fin. Terveen painon pilarit). Onlineseminariet drog en rekordstor publik på över 300 åskådare och ca 600 förhandsanmälda, och kring 2000 följde med seminarieinbandningen i efterhand.

Under Fin-HIT-studiens 10 år har forskningen gått framåt med stormsteg. Syftet är att undersöka hur genetiska faktorer och livsstil påverkar barns och ungas hälsa, nu och i framtiden. I första hand undersöks faktorer som är kopplade till viktutveckling och tidigare okända orsakssamband utreds. Undersökningen behandlar bland annat kost, motion, skärmtid och sömn. Forskningsmaterialet gör det också möjligt att studera sjukdomar som typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

–  Med hjälp av nationella registerdata har vi omfattande information om deltagarnas hälsa. Således kommer Fin-HIT-studiens material att kunna användas för att undersöka många icke-smittsamma sjukdomar så som depression, ångest, allergier och astma, berättar Heli Viljakainen, forskare och gruppledare för Fin-HIT.

10 årsseminariet Hälsans grundstenar ordnades i samarbete med Föreningen för Obesitasforskning i Finland rf och kretsade kring temat övervikt; både på samhälls- och individnivå. Seminariet bjöd på intressanta presentationer om forskningens mest centrala resultat. Tillställningen drog också en rekordstor publik på över 300 personer och kring 2000 har sett seminarieinbandningen i efterhand.

– Digitaliseringen har medfört stora samhällsförändringar som även utmanar ungdomarnas hälsa på många sätt. Fin-HIT bidrar med grundläggande forskning. Vi är mycket nöjda med att kunna erbjuda forskningsbaserade resultat, verktyg och idéer som kan användas i hälsofrämjande arbete, säger Viljakainen.

– Samarbetet med Obesitasforskarna har också varit till stor hjälp och möjliggjorde att vi hittade rätt målgrupp för det här evenemanget. Så ett stort tack till dem för det fina samarbetet, avslutar Viljakainen.

Mer om Fin-HIT kan du läsa här.

Seminariets huvudpunkter:

  • Genetiska faktorer förklarar ca 40–50 % av variationen i BMI bland befolkningen. För tillfället känner man till ca 1000 genvarianter som ökar risken för övervikt. (Khera AV m.fl. Cell 2019;177:587-96)
  • Föräldrarnas utbildning har samband med barns övervikt både direkt och indirekt via föräldrarnas viktindex. (Parikka S m.fl. BMC Public Health. 2015 Mar 19;15:271)
  • Familjens kriser påverkar barnens övervikt: t.ex. övervikt var vanligare hos de barn som upplevde brist på emotionellt stöd. (Häkkänen P m.fl. Prev Med Rep 2020 Nov 5;20:101239; Garasky S m.fl. Soc Sci Res 2009;38(4):755-66)
  • Barn till föräldrar med lägre socioekonomisk status hade största nyttan av matfostran på daghem, den så kallade Sapere-metoden. (Kähkönen K m.fl. Public Health Nutr 2018 Sep;21(13)2443-53)
  • Problemet med övervikt hos barn tacklas inte genom att endast fokusera på konsumtionen av sockrade livsmedel. Kosten som helhet, också motion, skärmtid och sömn är viktiga att beakta. (Sohvi Lommis presentation)
  • Tv-tittande hade ett starkare samband med övervikt än datoranvändning. Det kan bero på att man följer skärmen passivt och oftare äter något framför tv:n. (Engberg E m.fl. Sci Rep 2019 Aug 1;9(1):11158)
  • Det man gör med skärmen kan också vara något nyttigt, t.ex. lärande spel. Man ska inte bara stirra blint på själva tiden man tillbringar med en skärm. Speciellt under coronatiden har eleverna använt mycket skärm i t.ex. distansskola. En av de kännetecknande faktorerna för problematisk användning av social media är att beteendet blir tvångsmässigt. (Marja Leppänens och Heli Viljakainens sammanfattning)

Simon Granroth, Vetenskapskommunikatör