Nya Folkhälsansprodukter - Folkhälsan

26 maj 2021

Nya Folkhälsansprodukter

Folkhälsan har ett brett sortiment med olika produkter som lokalföreningarna kan beställa för representation och avtackning eller sälja vid tillfälliga försäljningsjippon för att få in medel till sin verksamhet.

Produktkatalogen hittas nere på sidan folkhalsan.fi/foreningsstod under "Bra att veta". Dessutom hittas den på intran. Produkterna beställs på kampanjer@folkhalsan.fi eller mobil 050-360 7933. Föreningsaktiva kan också ta kontakt, ifall ni vill att vi begär in offerter på produkter som inte finns i sortimentet.