Unik chans att testa på vårdyrket - Nu kan du utbilda dig till omsorgsassistent via läroavtal på Folkhälsan! - Folkhälsan

02 februari 2021

Unik chans att testa på vårdyrket - Nu kan du utbilda dig till omsorgsassistent via läroavtal på Folkhälsan!

Jobba och studera samtidigt som du får lön och en meningsfull arbetsvardag. Hoppa på möjligheten att bli omsorgsassistent tillsammans med Folkhälsan och Yrkesinstitutet Prakticum!

Sök till utbildningen

Catja Mantere fungerar som enhetschef på Kristinagården i södra Haga. Här har hon skjutsat två studerande vidare till ett jobb inom vården.

– Att bli omsorgsassistent via läroavtal är ett väldigt snabbt och smidigt sätt att komma in i arbetslivet om man har fallenhet för den här branschen. 

Catja Mantere berättar att utbildningen i huvudsak består av lärande i arbetslivet och självstudier vid sidan av.

– Hur snabbt det går innan man får sin examen beror väldigt mycket på hur mycket erfarenhet personen i fråga har från tidigare. Har man jobbat inom vården förr? Finns det studier som kan räknas till godo? Men i stora drag brukar det ta ett år. Ibland kortare, ibland längre.

Jobba och få en examen samtidigt

Läroavtalsutbildningen är riktad till alla som är intresserade av att jobba inom social- och hälsovården, men saknar formell utbildning. Målet är att ge dig färdigheter att stödja seniorer eller personer med funktionsnedsättning inom hemvården eller på serviceboende. 

– Här finns nu en ypperlig chans att byta bana. Inom vården finns det jobb. Vi behöver folk och det här är ett ganska smidigt sätt att testa på om man är intresserad av att jobba med människor, berättar Mantere.

Folkhälsan är en bra arbetsgivare och som studerande via läroavtal får du direkt samma fördelar som våra anställda. Du kommer in i en varm gemenskap samtidigt som du får helgtillägg, semestrar och arbetsavtal med vad allt vad det innebär. 

Vem som helst över 18 år kan ansöka till läroavtalsutbildningen. Antagningen är öppen året runt och du kan påbörja din utbildning direkt när du har blivit antagen. 

Enkelt steg in i arbetslivet

Utbildningen består av tre studiemoduler vid sidan av det praktiska arbetet på Folkhälsan. Här  assisterar du vid grundvården. Hit hör till exempel hygien, måltider och städning. Till dina uppgifter hör också att stöda upprätthållandet av klienternas funktionsförmåga och stödja aktiviteter som ökar den sociala samvaron.

– De två som jag har haft hos mig på läroavtal har varit i väldigt varierande livssituationer. Både trettioåringar och femtioåringar har hoppat på! Sedan är det ju väldigt lätt att bygga på med två moduler till så blir man närvårdare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 frågor till Goma Tiwari Aryal

Goma Tiwari Aryal utbildade sig via läroavtal på Folkhälsan. I dag jobbar hon som omsorgsassistent på Kristinagården.

1. Hur kom det sig att du valde att utbilda dig till omsorgsassistent?
– När jag kom till Finland studerade jag först finska. Sedan hoppade jag på ett läroavtal här på Folkhälsan eftersom jag tänkte att det kan vara ett smidigt sätt att få jobb inom den bransch jag trivs i. Att jag kunde finska räckte gott och väl. Jag blev klar omsorgsassistent helt i vanlig studietakt. Allt som allt har det blivit tre år inom vården nu. Här har jag trivts väldigt bra!

 2. Vad har du lärt dig under studietiden?
– Jag känner att jag har lärt mig massor, men främst förstås grunden i hur man vårdar och tar hand om andra. Innan jag började här var jag väldigt blyg och hade svårt att prata med andra, men nu har jag stärkt den delen i mig. Jag är inte längre lika blyg som jag var innan. 

 3. Vad skulle du vilja hälsa till andra som överväger att gå samma utbildning? 
– Jag rekommenderar varmt att hoppa på ett läroavtal. Det är så smidigt när man både får jobba och studera. Jag fick fortsätta jobba på min bekanta arbetsplats med bekanta medarbetare – och samtidigt få en examen! 

Har du frågor om utbildningen?

Hör av dig till:

Kira Exell-Paakki
+358 44 788 6266
kira.exell-paakki@folkhalsan.fi

Monica Lindström
+358 41 7300 636
monica.lindstrom@prakticum.fi