Hypnoterapin ger verktyg i vardagen och i arbetet - Folkhälsan

28 april 2022

Hypnoterapin ger verktyg i vardagen och i arbetet

Jan Wärnman har en mångsidig yrkesbakgrund. Han har en yrkesexamen inom ledarskap och just nu jobbar han som mental tränare och som utbildare inom mental träning. Det nyaste tillskottet i hans kunskapsbank är utbildningen inom hypnoterapi som han deltagit i på Folkhälsan i Norrvalla.

Läs mer om hypnoterapi

Wärnman har under hypnoterapeututbildningen fått konkreta verktyg som han kan använda i vardagen och med sina klienter.

- Även om utbildningen i hypnoterapi handlar mycket om hur jag kan hjälpa andra, så är den också samtidigt mycket personlighetsutvecklande.

Folkhälsan Utbildning har utbildat mentala tränare i nästan ett årtionde. Bland dem som studerat till mentala tränare finns nu flera som vill utbilda sig till hypnoterapeuter. Wärnman är en av dem vars intresse för hypnoterapi väcktes då han utbildade sig till mental tränare. Han hade stött på ordet hypnos tidigare, men någon egentlig kunskap i ämnet hade han inte.

– Den bild jag hade av hypnoterapi före utbildningen var felaktig.

Viljan att lära sig nytt och att hjälpa andra spelade en betydande roll när Wärnman anmälde sig till hypnoterapiutbildningen.

– Jag vill konstant utvecklas och lära mig nya saker. Jag brinner för att hjälpa människor nå sin fulla potential. Mer konkret ville jag lära mig att kombinera och variera arbetssätt från fall till fall.

Förväntningarna var höga inför utbildningen. Wärnman ville bli ännu bättre på att hjälpa sina klienter med olika sorters utmaningar. Just mångsidigheten och möjligheten att forma behandlingen enligt klientens behov är något han vill lyfta fram.

– Jag har nu en mycket bredare bas med konkreta verktyg som jag kan använda beroende på hurdana problem och utmaningar klienten har.

Det har forskats en hel del kring hypnoterapi och många av studierna visar intressanta resultat. I Finland har forskning skett på Turun yliopisto. Wärnman ville också försäkra sig om att det finns bevis på att hypnoterapi kan fungera.

– För mig är det viktigt att få hypnoterapi och arbetssättet förklarat på vetenskaplig grund och utifrån hur vår hjärna fungerar. Det har utbildningen verkligen lyckats med.
Kunnandet inom hypnoterapi är värdefullt i Wärnmans arbete med klienter men också i hans uppdrag inom ledarskap och i vardagen. Precis som inom hypnos är kommunikation centralt i alla mänskliga relationer.

– Vi använder det kommunikativa förhållningssättet i hypnos och det går ju att tillämpa den kunskapen i varje möte med en medmänniska, till exempel i parrelationer.

Det är en nöjd Wärnman som tittar i backspegeln på det han lärt sig under utbildningen.

– Jag är glad att jag tog steget och anmälde mig. Utbildningen har gett mig mycket.

Följande hypnoterapeututbildningar ordnas i Solvalla och Norvalla med start i september 2022. Mera info om hypnos, hypnoterapi och utbildningarna hittas här.

Fakta om hypnos/hypnoterapi

• Hypnos är ett samlingsbegrepp för ett flertal föreställande och fokuserande behandlingsmetoder.
• Hypnoterapi och underhållningshypnos bör inte förväxlas.
• Hypnoterapi används inom psykologi, psykoterapi och mental träning.
• Hypnoterapi är en terapeutisk metod som utnyttjar hypnos.
• Hypnoterapeuten anpassar sina arbetsmetoder enligt klientens behov.
• Hypnoterapi ska inte ersätta konventionella läkemedel eller metoder utan ska ses som ett komplement.
• Hypnosen kan hjälpa klienten att hitta djupare orsaker till sina utmaningar.
• Hypnos kan också hjälpa med smärtlindring, stresshantering, psykosomatiska besvär, vid irriterad tarm-syndrom (IBS) etc.
• Begreppet terapeut är inte en skyddad titel.