Ungdomslokal.fi – en ny gemenskap för unga på Discord - Folkhälsan

08 april 2022

Ungdomslokal.fi – en ny gemenskap för unga på Discord

Ungdomslokal.fi är en ny online-ungdomslokal med verksamhet på svenska för unga i åldern 13–20. Målet är att främja och stärka ungas välmående genom att erbjuda en lättillgänglig, kravlös och trygg gemenskap på nätet.

Många ungdomar saknar en gemenskap, framförallt efter pandemin. Ungdomslokal.fi är ett nytt forum där unga kan umgås och hitta vänner från hela Svenskfinland.

Den nya verksamheten är möjlig tack vare ett samarbete mellan Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr och Folkhälsan. Det gemensamma intresset är att göra en satsning på ungdomars välbefinnande. Det är första gången det finns en svenskspråkig digital ungdomslokal som är öppen alla vardagar.

På ungdomslokal.fi hittar man det nya forumet som finns på plattformen Discord. Ungdomslokal.fi öppnar måndagen den 11 april klockan 14.

Vuxnas närvaro får alla att lugna sig och bemöta varandra som riktiga personer.


– Vi vill göra ungdomsarbete där som ungdomarna finns, säger Bettina Stenbäck, ungdomsledare på Folkhälsan som jobbar operativt med det nya finlandssvenska satsningen.

Ungdomslokal.fi fungerar i praktiken på samma sätt som en fysisk ungdomslokal. Då lokalen är öppen kan man umgås och spela med varandra och tillsammans med ungdomsledarna. Lokalen är öppen då ungdomsledare är på plats eftersom vuxennärvaron är viktig.

– När vi tidigare jobbat digitalt med unga har vi fått mycket feedback om att vuxnas närvaro får alla att lugna sig och bemöta varandra som riktiga personer, säger ungdomsledaren Kim Kärkkäinen.


Öppet varje vardag

Ungdomslokalen hållet öppet måndagar och tisdagar klockan 14–17, onsdagar och torsdagar klockan 14–20 och fredagar klockan 14–21. Ibland kommer det även att ordnas program på lördagar.

– Vi behöver skapa den digitala ungdomslokalen tillsammans med unga. Ungdomslokal.fi är ett forum där unga själva medverkar i utformningen och innehållet, säger teamledaren och ungdomsledaren Yvonne Nyberg.

Discord är en av världens populäraste tjänster för gruppkommunikation. Discord är ett gratisprogram och går att ladda ner på både dator och telefon. Programmet ger möjlighet att umgås, tala, chatta eller videochatta i realtid i så kallade servrar som kan liknas vid digitala rum.

För att unga skall hitta till ungdomslokal.fi kommer vi att sprida budet främst via sociala medier och via skolor. I Folkhälsans sociala medier kommer ungdomslokal.fi att synas bland annat på Instagram och TikTok.

– Det nya kontot FolkhälsanUng på Instagram och Folkhälsan på TikTok visar underhållande inlägg med verksamhet för och med unga. Det lönar sig att följa dem, säger Stenbäck.