Läsväskan blir en del av Folkhälsan - Folkhälsan

06 september 2022

Läsväskan blir en del av Folkhälsan

Den finlandssvenska digitala lärmiljön Läsväskan som sporrar barn till läsning blir nu en del av Folkhälsan. Läsväskan är uppfunnen av lärare för lärare, skolor och elever. Den kan i princip användas av vem som helst som vill stöda läsinlärning.

– Vi i Läsväskan-teamet klarar inte längre av att jobba med lärmiljön på ett ideellt plan eftersom den vuxit sig så stor. Folkhälsan är en trovärdig aktör med lång erfarenhet av långsiktiga projekt och en hälsofrämjande livsstil och kan därför förvalta och utveckla Läsväskan i samarbete med skolor och lärare, säger Lotta Dammert, en av skaparna.

Läsväskan är en webbaserad lärmiljö för att sporra elever till läsning, som bjuder på boktips, kampanjer, möjlighet att skriva omdömen om böcker, läroplansenliga uppgifter samt information om författare. Den används just nu av närmare 7 300 personer och har tagits i bruk i över 30 kommuner i Svenskfinland.

– Läsväskan är en lättillgänglig och inkluderande plattform där man konkret jobbar med syftet är att minska skillnader i läsförmåga vilket i sin tur minskar skillnader i hälsa, säger Johanna Sallinen, sakkunnig i språkutvecklande verksamhet på Folkhälsan

Läsväskan är kostnadsfri för användarna då kommuner först gjort avtal med Läsväskan om att få ta i bruk lärmiljön.