Fyra frågor till Folkhälsan Välfärds nya vd Anna Litonius - Folkhälsan

14 september 2022

Fyra frågor till Folkhälsan Välfärds nya vd Anna Litonius

Vi ställer några frågor till Anna Litonius som i höst tillträtt som ny vd för Folkhälsan Välfärd, Folkhälsans serviceproducerande bolag.

Varifrån landade du på den här posten?

Under coronaåren var jag tf. HR-chef på Folkhälsan Välfärd, så jag känner till kollegorna och organisationen. Innan dess jobbade jag med att utveckla arbetet med frivilligas insatser inom Folkhälsans förbund. Jag har också varit med och grundat Folkhälsan i Stan, en lokalförening för unga vuxna i Helsingfors.

Vad är ditt uppdrag inom Folkhälsan Välfärd?

I stora drag handlar det om att fundera på vad vårt livskraftiga bolag ska göra i framtiden. Att konkretisera vad det innebär att vara ”mitt i samhället nära människan” som vår strategi slagit fast. Hur kan vi möta de behov som framtiden för med sig och varför ska just Folkhälsan göra det vi gör? Tappar vi vårt syfte förlorar vi en väldigt viktig sak. Ett otroligt arbete har gjorts av kunniga medarbetare före mig. Vi har en väldig potential som bolag med stöd av hela Folkhälsangruppen med Samfundet Folkhälsan, Folkhälsans forskningscenter, Folkhälsan Utbildning, förbundets allmännyttiga verksamhet med mycket kunnande inom hälsofrämjande arbete och frivilligverksamhet samt Folkhälsans fastighetsbolag som ska konceptualisera framtidens boendeformer. Här finns möjlighet till starka synergieffekter.

Vilka utmaningar har serviceproduktionen just nu?

Just nu ser vi kostnadsökningar i samhället och trots att vi är ett bolag utan vinstsyfte måste vi få det att gå runt. Personalbristen är en akut fråga som nu börjar synas i alla regioner. Restriktioner under coronaepidemin har gjort en del för vårdaryrkets popularitet. Det är ett krävande arbete både fysiskt och psykiskt. Dessutom förekommer mycket negativ medierapportering om vårdaryrket – ett yrke som i själva verket också har många goda sidor.

Vad hoppas du kunna tillföra i dessa tider av rekryteringsbehov?

Jag hoppas kunna stödja ledarskapet och medarbetarskapet. Människorna är det viktigaste i vårt bolag – man ska känna sig uppskattad på jobbet. Bemötande och att få stöd i sitt välmående är A och O. Det är viktigt att få en grundlig introduktion i arbetet när man börjar jobba hos oss.

Vi ska vara en inkluderande arbetsplats och när det gäller inflyttade eller personer med annat modersmål ska vi stödja språkinlärningen och integrationen genom att erbjuda ett sammanhang, både på och utanför jobbet. Vi har redan ett gott samarbete med yrkesinstituten, vilket vi ska fortsätta utveckla samt uppmuntra vår personal att slutföra sina studier. Vi fortsätter jobbet med att marknadsföra oss som arbetsgivare. Många känner till Folkhälsan men inte allt vad vi gör och att man kan jobba hos oss.

Om Anna

  • Ålder: 41
  • Familj: Man och två barn (6 och 8 år)
  • Bor: I Helsingfors
  • Läste senast: The Black Book of Leadership av Andreas Forsberg
  • Hur återhämtar du dig helst från jobbet: Med löpning, läsning och legobygge
  • Folkhälsanservice din familj utnyttjat: Sommarklubb och simskola