”Fint att de äldre själva får bestämma sin dygnsrytm”, säger tyska vårdare på utbyte - Folkhälsan

07 juni 2022

”Fint att de äldre själva får bestämma sin dygnsrytm”, säger tyska vårdare på utbyte

Romy, Diana och Corinna från Tyskland bekantade sig med arbetssätten på Folkhälsan Välfärd under två intensiva veckor i maj. I september går utbytet åt andra hållet, när tre medarbetare från Folkhälsan Välfärd besöker Johanniter Seniorenhäuser GmbH i Tyskland.

Corinna, Diana och Romy har tillbringat två veckor på Folkhälsan Välfärds olika enheter, där de har bekantat sig med vården i Finland, våra utrymmen, våra arbetssätt och vår praxis.  De diskuterar ivrigt när de ska sammanfatta likheter och skillnader mellan vården och servicen för äldre i Tyskland och i Finland. Mycket görs på samma sätt, men visst finns det olikheter.

– Det är fint att de äldre själva får bestämma när de stiger upp på morgnarna hos er. Hemma har vi en bestämd tid, när det är väckning och morgonbestyren inleds, berättar de.

Olika praxis i vissa fall

Däremot är de förvånade över att dörrarna till hem där de flesta har minnessjukdom är låsta i Finland.

– Det skulle aldrig gå i Tyskland. De anhöriga skulle inte godkänna det.

I Finland tänker man att det är en fråga om trygghet och säkerhet. Om en person med minnessjukdom vandrar iväg utan att någon märker det blir det snabbt farligt – personen kan ha svårt att röra sig i trafiken, kan bli desorienterad och gå åt oväntade håll, och hittar inte tillbaka. De flesta som bor på hemmen lider av minnessjukdom också i Tyskland, men där har man valt en annan väg. Corinna, Diana och Romy berättar att då någon försvinner kallar man på polisen som sedan söker med hundar och helikopter – men det är ändå ganska sällan det sker.

Mycket känner de igen i arbetet, det mesta görs på samma sätt. En detalj tänker de dock marknadsföra när de kommer hem igen:

– Bidéduschen! Den är strålande! Den gör att det är mycket lättare med hygienen.

Återbesök i Tyskland i september   

I september är det dags för medarbetare från Folkhälsan Välfärd att i sin tur resa till Tyskland och bekanta sig med hur de arbetar där. Tre personer utses bland dem som har ansökt.

– Intresset har varit stort, berättar Folkhälsan Välfärds HR-chef Anna Litonius.

Hon fick in intresseanmälningar från Folkhälsans medarbetare på de flesta ställen som Romy, Diana och Corinna besökte. Vilka tre som sist och slutligen får åka bestäms genom lottning.

– Vi är mycket glada över samarbetet med Johanniter Seniorenhäuser GmbH. Vi har liknande verksamhet, och kan lära oss mycket av varandra. Dessutom känns det fint att kunna erbjuda några av våra fantastiska och hårt arbetande medarbetare den här upplevelsen – att under två veckors tid få åka utomlands och bekanta sig med arbetsmiljön där.

 

Text och foto: Johanna Savander