Folkhälsans forskningscentrums åreberättelse för 2021 publicerades idag - Folkhälsan

02 juni 2022

Folkhälsans forskningscentrums åreberättelse för 2021 publicerades idag

Folkhälsans forskningscentrums åreberättelse för 2021 publicerades idag. Forskningsgrupperna vid Folkhälsans forskningscentrum producerade över 300 vetenskapliga publikationer år 2021.

Läs årsberättelsen här

Folkhälsans forskningscentrum har två forskningsprogram, Genetisk forskning och Folkhälsoforskning. Målsättningen med programmet för genetisk forskning är att öka kunskapen om hur både arvs- och miljöfaktorer påverkar sjukdomars uppkomstmekanismer. Programmet för folkhälsoforskning omfattar forskning om hälsofrämjande bland barn och unga, friskt åldrande och hormonmetabolism.

– Trots att Covid-19 pandemin ännu påverkade oss på många olika sätt är det glädjande att verksamheten fortsatte jätteaktivt och produktivt under 2021 med ca. 300 vetenskapliga publikationer och tio doktorsavhandlingar som blev färdiga. Dessutom gjordes flera viktiga beslut gällande forskningscentrumet organisation och fyra nya gruppledare tillsattes under 2021, säger Anna-Elina Lehesjoki, forskningsdirektör vid FHRC.

Folkhälsans forskningscentrum sysselsatte cirka 200 personer år 2021. Det understöd till forskningen som förvaltades vid Folkhälsan var 8,4 miljoner euro, varav den externa finansieringen stod för 40 procent.