Folkhälsans daghem och eftis är öppna också under strejken, med undantag av eftis i Åbo - Folkhälsan

02 maj 2022

Folkhälsans daghem och eftis är öppna också under strejken, med undantag av eftis i Åbo

Folkhälsans daghem fungerar som normalt under strejken inom den kommunala sektorn. Folkhälsans eftis i huvudstadsregionen håller öppet även under strejken, de i Esbo fr.o.m. onsdag, medan eftis i Åbo är tvungna att vara stängda.

Folkhälsans eftermiddagsverksamhet i Helsingfors, Esbo och Vanda fungerar som normalt under strejken inom den kommunala sektorn 3-9.5. I Esbo är eftis stängt 3.5 enligt stadens direktiv, medan personalen utreder antalet barn som önskar eftermiddagsverksamhet under resten av veckan, men är öppet de andra dagarna. I Åbo är Folkhälsans eftis stängda, enligt stadens beslut om att eftermiddagsverksamheten inte får arrangeras. Information om detta har gått ut till alla berörda familjer.

Folkhälsans daghem är öppna som normalt. Strejken berör den offentliga sektorn, och Folkhälsans verksamhet påverkas därmed inte.