Roboten Alf väcker intresse och glädje i Brunakärr - Folkhälsan
24 maj 2023

Roboten Alf väcker intresse och glädje i Brunakärr

Under två veckor i maj besökte roboten Alf dagverksamheten i Folkhälsanhuset i Brunakärr. Alf är en del av forskningsprojektet Cassiopeia på Arcada, där man bland annat undersöker hur olika grupper av användare reagerar på och interagerar med humanoida robotar. I samarbete med Folkhälsan undersöks hur äldre användare samt medarbetare kunde ha nytta och glädje av roboten.

En vacker dag i maj håller handledarna i dagverksamheten för äldre på Folkhälsanhuset i Brunakärr en frågesport med hjälp av roboten Alf.

- Vilket årtionde vann gruppen Bobbysocks med låten ”La det swinge”? frågar Alf.

Om man inte uppfattar frågan kan man klappa Alf på huvudet, och då upprepar den sin fråga. Alf visar också en video från uppträdandet på Eurovisionen i skärmen på sin mage, och ”dansar” genom att vifta med armarna och blinka i olika färger medan sången spelar.

Med litet draghjälp av handledarna skapar frågan diskussion i gruppen, både om vilket år det kunde tänkas ha varit och om andra minnen från Eurovisionen eller om sånger i allmänhet. Till sist avslöjar Alf svaret – det var 1985 – och går vidare med fler frågor i samma stil.

Samla erfarenheter

Medan frågesporten pågår sitter ett team från Arcada och iakttar situationen. Christa Tigerstedt, Dennis Biström och Kristoffer Kuvaja Adolfsson följer med och antecknar vad som händer.

- Vi vill vara ute på fältet och visa upp Alf, visa att den här typen av robotar finns. Meningen är inte att roboten ska ersätta en människa, men vi vill hitta tillfällen där roboten kan hjälpa till i vardagen, avlasta vårdarna och roa klienterna, förklarar Tigerstedt.

Folkhälsan och Arcada har arbetat tillsammans med utvecklingen under året, och nu testas det som de har tänkt att kunde fungera i praktiken. Förutom frågesporter kan Alf till exempel leda gympapass.

- Tekniken ska underlätta för människan, så vi får tid till det som är mänskligt. Vid vilka tillfällen kan teknologin hjälpa oss, så vårdarna får mera tid att se klienterna och umgås med dem? Det är viktigt att vi automatiserar rätt saker, så att vi har mera tid för det som vi är bra på och vill och kan göra bättre, fortsätter hon.

Från vänster Kristoffer Kuvaja Adolfsson, Christa Tigerstedt, Alf, Lina Markusas och Dennis Biström. 

Nu pågår alltså testning samt insamling av respons och utvecklingsförslag. På dagverksamheten har Alf tagits emot med intresse och road nyfikenhet. Konkreta detaljer intresserar.

- De undrar varför roboten har ett mansnamn men talar med kvinnoröst. De undrar också varför Alf är så liten och varför den talar rikssvenska. Vi har en tendens att förmänskliga, att hitta mänskliga komponenter på ett omänskligt objekt. Det är spännande, säger Biström.

Alf är inte alldeles ny, utgiven första gången 2015, men fungerar ändå utmärkt för sitt nuvarande ändamål.

- Diskussioner och människa-robotinteraktion är inget hinder för Alf, så länge den håller sig pratglad, säger Kuvaja Adolfsson.

Välkomnande nyfikenhet

Lina Markusas, som leder dagverksamheten på Folkhälsanhuset i Brunakärr, har jobbat mycket med projektet.

- Jag har jobbat med Alf, hållit i aktiviteter med den, försökt få den med i verksamheten. Jag var också mycket med i planeringen tidigare, då vi funderade på upplägget, vad den skulle göra i dagverksamheten och hur den skulle kunna vara med, berättar Markusas.

Deltagarna i dagverksamheten har varit positivt inställda till robotens besök, den piggar upp i vardagen.

-  Alf har tagits emot väl, klienterna är glatt nyfikna. Den blev snabbt som en i gänget!

Roboten skapar mera diskussion och nyfikenhet när den är med. Frågesporter skulle de till exempel ha i alla fall, men nu är Alf som håller den, och det är ju omväxlande och roligt.  

Tanken är att det så småningom ska finnas möjligheter för de äldre att använda roboten själva, men än så länge är det handledarna som leder verksamheten med den. Men de har noterat att den väcker de äldres nyfikenhet – många vill gärna själva gå och trycka på den.

Slutsatser och vidareutveckling

Markusas förhoppning för framtiden är att robotarna någon gång skulle kunna göra rutinsaker som tar handledarnas tid bort från klienterna, och kanske kunna interagera med de äldre. Hon är positivt inställd till projektet med humanoida sociala robotar.

- Jag tycker överlag att det är roligt att prova på nya grejor. Jag är glad att Alf kom just till oss!

Också teamet från Arcada är nöjda med samarbetet och projektet.

- Det har varit roligt att jobba med er på Folkhälsan. Vi har lärt oss massor på båda sidorna. Vi har bemötts med nyfikenhet och haft fina diskussioner både med ledarna och klienterna. De har inte bara handlat om robotik, utan också om teknologins roll i samhälle. Sådana diskussioner är jätteviktiga, säger Biström.

Nu ska de skriva forskningsrapporter och dra slutsatser. Sedan går arbetet vidare – kanske tillsammans med Folkhälsan igen.

Text och foto: Johanna Savander