Luciaföräldrarna är tacksamma för den meningsfullhet som uppdraget ger - Folkhälsan
14 november 2023

Luciaföräldrarna är tacksamma för den meningsfullhet som uppdraget ger

Varje år arbetar en stor skara frivilliga i bakgrunden för att möjliggöra en smidig turné för lucia och hennes följe. Bland dessa frivilliga finns luciaföräldrarna som sköter allt från skjutsande till besök hos sömmerskor.

Läs mera om Finlands Lucia

På bilden från vänster: Monica Weckström, Guy Willman, Agneta Lindevall, Camilla Schubert och Michael Söderlund. Från bilden saknas Karl-Erik Nylund. 

Under årets mörka tid sprider lucia ljus runtom i landet. Luciaturnén är en givande men hektisk period, anser luciaföräldrarna Agneta Lindevall, Monika Weckström, Guy Willman, Camilla Schubert, Karl-Erik Nylund och Michael Söderlund. För Söderlund är årets luciaturné den första som förälder medan de övriga i sällskapet har flera års erfarenhet av uppdraget.

Vad får dem att ställa upp från år till år?

– Glamouren, säger Lindevall skämtsamt och de övriga skrattar.

För en som inte längre arbetar bidrar luciaföräldraskapet med en meningsfull sysselsättning i vardagen. Luciaföräldraskapet passar en pensionär, eftersom dagarna lätt blir långa.

– Det är det mest meningsfulla vi gör under hela året, säger Weckström. 

Michael Söderlund har en gedigen karriär bakom sig som anställd på Folkhälsan. Under sina yrkesverksamma år hann han bland annat vara med och ordna luciamarknader och kröningsfester. Nu är han pensionär och ser fram emot att få påbörja sitt första år som frivillig luciaförälder.

– Jag blev redan ifjol kontaktad av Guy som också är luciapappa. Då hade jag tyvärr inte möjlighet att ställa upp, men nu är jag med och har lovat att hjälpa till bland annat som chaufför. Jag är en projektmänniska så uppdragets natur passar mig väl. Dessutom är jag gärna med och stöder en så här behjärtansvärd kampanj som Finlands Lucia, säger Söderlund.

Förutom att se till att det praktiska fungerar och att tidtabellerna håller fungerar sällskapet som stöd för både lucia och tärnorna så att de får njuta av sitt uppdrag. För Lindevall är stämningen som följet sprider och sången en källa till njutning.

– Det är fint att höra följet sjunga, i bilen när de övar eller på ställena som vi besöker, säger hon.

Det blir flera långa resor i luciabilen runtom i landet så samhörighetskänslan inom följet blir stark. Besöken på seniorboenden, vårdenheter med mera är betydelsefulla både för följet och för människorna som tar emot lucia.

– Det är mycket viktigt att vi har möjlighet att mingla med folk under besöken. Vi vill att alla ska känna sig sedda och hörda. Ett exempel på ett stort besök är besöket till Nya barnsjukhuset som varar i många timmar, berättar Weckström.

Många bokar besök av lucia år efter år, men visst faller någon bort och nya kommer till varje år. I år besöker lucia bland annat undervisnings- och kulturministeriet för första gången.

Föräldrarna vill också passa på att berömma både tärnor och lucia för den insats de gör.

– De är beredda på sin uppgift och utåtriktade. Det fina är att följet sjunger lika bra oavsett omgivning. Det spelar ingen roll om det är en liten julfest, ett äldreboende, riksdagen eller de stora konserterna, säger Schubert.

Lucia har fortfarande en viktig roll i vårt samhälle. Det är föräldrarna eniga om.

– Lucia kommer med hopp och ljus. Turnén sprider glädje under jultiden som är viktig för många. Vi ska också komma ihåg att pengarna från luciainsamlingen används till ett viktigt ändamål, berättar Weckström.

– På ett sätt har lucia en viktig roll som sammanlänkande symbol inom det finlandssvenska fältet och traditionen upprätthåller en social gemenskap som det inte finns så mycket av i dag. Jag tänker mig att lucia har en speciellt viktig roll för äldre människor och barn. Luciatiden påminner också oss alla om vikten av att stanna upp och vara närvarande i stunden, avslutar Söderlund.

Delta i insamlingen

Luciavalet avslutas 15.11.2023 klockan 23.59. Du kan även delta i luciainsamlingen utan att rösta genom att överföra pengar till ett luciakonto eller via MobilePay. De insamlade medlen används för att hjälpa barnfamiljer i utsatta situationer. Läs mera om Finlands Lucia och luciainsamlingen på www.lucia.fi.


Finlands Lucia arrangeras av Folkhälsan i samarbete med Svenska Yle och Hufvudstadsbladet.

Text: Markus Stubbe

Foto: Jonas Jernström