Streamat seminarium 28.11 kl. 12: Anpassad motion - verktyg och möjligheter för att inkludera alla - Folkhälsan

28 november 2019

Streamat seminarium 28.11 kl. 12: Anpassad motion - verktyg och möjligheter för att inkludera alla

Soveltuva Liikuntas (SoveLi) och Folkhälsans seminarium om anpassad motion på svenska - för första gången i Finland. Seminariet ordnas i Folkhälsans hus, Topeliusgatan 20, Helsingfors och har även inslag av finska talturer. Se seminariet och programmet nedan.

Se seminariet här:

 

Fler än 800 000 personer i Finland behöver anpassning för att kunna delta i motionsverksamheter. Personer med en långtidssjukdom, funktionsnedsättning eller -variation samt individer med sociala variationer är fortfarande delvis bortglömda i den finländska idrottskulturen. Situationen är ännu sämre bland den svenskspråkiga minoriteten. Inom ramen för det treåriga projektet Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner (2018–2020), arrangerar Folkhälsan och SoveLi ett kostnadsfritt seminarium som berör aktuella och nya former av anpassad motion i Svenskfinland.

Syftet med seminariet är att tvåspråkiga aktörer ska få material samt aktuell information om terminologin och ordnandet av anpassade verksamheter. Ett ytterligare mål är att förstärka samarbetet mellan olika aktörer på fältet. Då kunskapen om anpassad motion sprids och förbättras, blir utbudet av anpassad motion hoppeligen  mera jämlikt.

Program:

11.30 Infotorget öppnar

12.00 Öppning av seminariet - Aija Saari, forskningschef på Finlands Handikappidrott och motion VAU rf

12.10 Anpassad motion i Svenskfinland – projektkoordinator, Lotta Nylund, Anpassad motion SoveLi

12.20 Hur utvecklar vi motionsverksamheten i Kristinestad, Närpes och Kronoby –Motions och fritidskoordinatorerna Anders Wahlberg, Ida Hautaoja och Hanna Lindholm

12.35 Anpassad motion i en storkommun - Lilja Öhman, Motionsansvarig vid Åbo stad

Pausgymnastik

13.00 Vänverksamhet för en meningsfull fritid – frivilligkoordinator, Karolina Sjöberg, SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf & VAU rf

13.15 Stigen till naturen – Specialplanerare Carina Wennström Forststyrelsen

13.30 ”Parasta geokätköilyssä on juuri se, että se sopii kaikille. Jollei halua lähteä maastoon, kätköjä löytyy myös kaupungista” – liikuntasuunnittelija Tinja Saarela, Reumaliitto

13.40 Rörelseglädje utomhus för äldre-tips på aktiviteter i naturen, Minna Säpyskä-Nordberg planerare, Äldreinstitutet

14.00 Kaffepaus och infotorg

14.30 ”Ei tekosyitä” – Henry Manni, Paralympiamitalisti

15.00 Ett aktivt engagemang skapar en känsla av delaktighet – presentation av den nya guiden Inkluderande idrott - projektkoordinator Luca Maurizi, Folkhälsan & projektkoordinator Tarja Krum, FSI

15.20 Esteettömyys – Vastaava esteettömyysasiantuntija Johanna Hätönen, Invaliidiliitto

15.35 Hinder, nedsättning eller variation – vad använder vi för termer och när? – frivilligkoordinator i Österbotten, Anna Caldén, SAMS Samarbets-förbundet kring funktionshinder rf

Slutord, Aija Saari, forskningschef på Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf