Folkhälsans Fastigheter Ab

Professionell kunskap inom fastigheter

I Folkhälsans nuvarande uppbyggnad tillkom från den 1.9.2020 Folkhälsans Fastigheter Ab som ett nytt verksamhetsbolag.

Folkhälsans Fastigheter Ab, som registrerades i handelsregistret 10.7.2020, inleder sitt första hela verksamhetsår 2021. Bolagets verksamhet utgår från bolagsordningens § 2 där verksamhetsområdet definieras enligt följande:

”Föremålet för verksamhet är fastighetsservice och -underhåll, disponentverksamhet, uthyrning av lägenheter och fastigheter samt annan fastighetsrelaterad verksamhet. Bolaget kan äga aktier och andelar i andra företag samt äga och besitta fast egendom.”

Bolagets vision är att vara ett bolag med professionell kunskap inom fastigheter för Folkhälsangruppen i synnerhet och för fastighetsägare i allmänhet.

Bolagets mission är att genom sakkunniga och professionella fastighetsunderhålls-, disponent- och projektledningstjänster upprätthålla och utveckla fastighetsägarens fastighetsmassa.

Läs mera

Folkhälsans Fastigheter Ab tar helst emot fakturor som e-fakturor. Den elektroniska faktureringsadressen är följande:

Folkhälsans Fastigheter Ab (FO-nummer 3143179-4)
EDI/OVT-kod 003731431794
Operatör BAWCFI22

Kontakt

  • Johan Johansson

   Fastighetsdirektör, Samfundet Folkhälsan samt vd, Folkhälsans Fastigheter Ab

  • tfn:
   040 4554677

  • Kontakta
  • Anders Dahlbäck

   Ekonomichef. Fastighetschef Österbotten

  • tfn:
   050 3814310

  • Kontakta
  • Dan Brander

   Fastighetschef södra Finland

  • tfn:
   044 788 6310

  • Kontakta
  • Nicklas Ekström

   Disponent södra Finland

  • tfn:
   044 552 3055

  • Kontakta