Fysioterapi

Fysioterapi

Vi jobbar med att öka eller upprätthålla din fysiska funktionsförmåga. Vi koncentrerar oss på de aktiviteter som är viktiga och meningsfulla i vardagen för dig.