Gör en donation

Din donation hjälper oss att åstadkomma mera

Vill du stöda arbetet för folkhälsans främjande i Finland genom en donation till Folkhälsan? Vi använder medlen till vår allmännyttiga folkhälsoforskning och samhällsvetenskapliga forskning samt praktisk tillämpning av forskningsresultaten i vår egen verksamhet.

Anna-Elina Lehesjoki berättar om Folkhälsans forskningsarbete

Grunden för Folkhälsans verksamhet har lagts tack vare åtskilliga donationer, testamenten och insamlingar genom åren. Folkhälsan grundades som en självständig förening år 1921, och föreningens ändamålsparagraf har stått oförändrad sedan starten. Enligt ändamålsparagrafen har Samfundet Folkhälsan i svenska Finland till uppgift att verka för folkhälsans främjande i svenska Finland, dels genom allsidig vetenskaplig undersökning av befolkningens andliga och kroppsliga hälsa, dels genom praktiska åtgärder, ägnade att gynnsamt inverka på denna. Läs mer om Folkhälsans verksamhet idag

Hur används medlen som doneras?

De insamlade medlen används till Folkhälsans forskningscentrums forskningsprogram och –projekt som främjar folkhälsan, med fokus på barns och ungas samt den åldrande befolkningens hälsa och välmående. Närmare uppgifter om Folkhälsans forskningscentrum och programmet för folkhälsoforskning finns på vår webbplats på engelska. 

Folkhälsans forskning är på hög internationell nivå. Under år 2020 publicerade forskarna vid forskningscentret 246 vetenskapliga artiklar. Se årsredovisningen (2019) på engelska.

Medlen från insamlingen används också för att bättre använda lärdomarna från vår egen forskning i vårt arbete för förbättrad folkhälsa. Det kan till exempel handla om projekt och program för upprätthållandet av funktionsförmågan hos äldre, utbildning av professionella pedagoger i skolor och inom småbarnspedagogiken eller grundandet av stödgrupper för att främja den psykiska hälsan för utsatta grupper.

Varför behövs mitt bidrag?

Det offentliga sköter långt finansieringen för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå i Finland. Finansieringen räcker dock inte till all slags hälsovetenskaplig forskning, och forskningen i vanliga sjukdomar som t.ex. cancer prioriteras. Därför behövs också andra aktörer som bedriver seriös forskning på universitetsnivå.

Folkhälsan har en viss egen förmögenhet, men den räcker inte till allt som vi vill göra för att främja folkhälsan i Finland. Med ökade intäkter kan vi göra mera. Med din hjälp kan vi göra en ännu större insats för att främja folkhälsan i Finland.

Hantering av uppgifter

Folkhälsan registrerar den uppgivna informationen om donatorerna i samband med donationen. Syftet med behandlingen av personuppgifter är att utveckla och upprätthålla kontakten med personer som donerat medel till Folkhälsans verksamhet, och den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är den personuppgiftsansvarigas berättigade intresse. Personuppgifter överlåts inte utanför Folkhälsan utan den registrerades samtycke. Inom organisationen behandlas uppgifterna enbart av personer som på arbetets vägnar har rätt att hantera dem. Läs mer om hanteringen av personuppgifter i dataskyddsbeskrivningen.

Har du frågor om att donera till Folkhälsan?

  • Eva-Maria Nystén

   Producent

  • tfn:
   040 503 0876

  • Eva-Maria arbetar som producent på Folkhälsans kommunikationsavdelning.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Johanna Savander

   Redaktör

  • tfn:
   050 326 4098

  • Johanna jobbar på Folkhälsans kommunikationsavdelning.

   Visa mer
  • Kontakta

Vill du ge en testamentsgåva till Folkhälsan?

  • Johan Huldén

   chefsjurist, dataskyddsombud, Samfundet Folkhälsan

  • tfn:
   050 3657 418

  • Kontakta