Barnskydd

Funkar den nya barnskyddsmodellen? – THL forskar

På Institutet för hälsa och välfärd THL har man inlett ett tvådelat forskningsprojekt om den nya barnskyddsmodellen som Folkhälsan är med och implementerar i Finland.

Dels ska man forska i hur modellen i praktiken implementeras i regionerna, dels i hur modellen inverkar på barnens och familjernas välfärd.

– Även om vi har en viss idealmodell finns det många faktorer inom organisationerna som inverkar på hur perfekt denna idealmodell i praktiken kan genomföras. Kommunerna har kanske tvingats kompromissa vad gäller teamens sammansättning så att de på vissa håll är större som rekommenderas, på vissa håll är klientmängderna förstås större än vad som rekommenderas och så vidare, säger specialforskare Päivi Petrelius på THL.

Det är forskaren Elina Aaltio som håller i forskningsprojektet på THL. De första forskningsresultaten väntas innan årets slut.

Petrelius vill uppmuntra socialarbetare och andra anställda inom barnskyddet, också ledningen, till seghet även om omständigheterna kring barnskyddet tills vidare kan kännas tyngande.

– Då man håller siktet ställt på att arbetsförhållandena i det långa loppet faktiskt kan göras om så att det blir möjligt att jobba högklassigt så kommer världen nog att förändras. Nu finns det faktiskt en chans att röja samhälleligt och kulturellt utrymme för högklassigt, mötande, barncentrerat barnskyddsarbete. Det är garanterat en lång process men det lönar sig att hålla fast vid målsättningarna.

Text: Mira Honkavaara
Foto: THL