Dagismormor

Stortrivs med sin nya karriär som dagismormor

Varje måndag inleder dagismormor Anne Högström med att köra från Helsingfors till Folkhälsans daghem i Hyvinge för att ägna förmiddagen åt barnen.

– Det är härligt att börja veckan tillsammans med barnen och få kontakt med dem.

Det var dottern Linda, själv bosatt i Hyvinge, som föreslog att den nyligen pensionerade Högström kunde hjälpa till på daghemmet.

Nu har det gått 2,5 år sedan Högström för första gången åkte till Hyvinge och många av barnen känner igen ”sin” mormor.

– Det bästa med att vara mommo är att jag får göra allt det roliga. Jag får läsa, leka, prata och vara med dem, men har inget pedagogiskt ansvar.

Sammanlagt finns fyra grupper, i vilka de yngsta är under tre år och de äldsta går i förskolan. Ju längre tid Högström varit en del av dagisverksamheten, desto naturligare blir det.

– Nu börjar barnen känna mig och det blir mer spontan samvaro. 

Hon hjälper till med det praktiska, såsom att klä på barnen, läsa och pyssla.

En av grupperna är en språkbadsgrupp så Högström får också vara språkinspiratör. Hon beskriver Hyvinge som purfinskt med en aktiv svensk språkö. För tvåspråkiga barn är det vanligt att blanda in finska med svenskan, men in-tresset för svenskan är starkt.

– Det finns ett jättestort sug efter svenskan här, säger hon.

Vårens och sommarens stora projekt är tre odlingslådor som nyligen monterats på gården. Under våren har frön fått förgro inomhus och ska nu få flytta utomhus. Tanken är att barnen själva ska få vara en aktiv del av projektet.

– Det är bra att barnen ser hur ärterna växer och varifrån morötterna kommer. De är kanske inte så försiktiga, men det är inte så farligt, säger Högström.

Hon trivs själv med händerna i myllan och tycker att det ska bli roligt att följa med processen tillsammans med bar-nen.

Sin karriär som dagismormor har Anne Högström inte ångrat en sekund. Enligt henne kräver det sist och slutligen väldigt lite av henne, samtidigt som det ger otroligt mycket.

– Det här är något helt annat än det jag gjorde i yrkeslivet. Det tar inte mycket av min tid, men det är himla roligt.

Anne Högström  

Bor: Helsingfors
Ålder: 66 år
Familj: Man, två barn och tre barnbarn.
Jobb: Pensionär sedan 2016. Jobbade som företagare inom kommunikation.
Intressen: Gym, promenader och att sticka.

Text: Michaela von Kügelgen
Foto: Mikko Käkelä