Medlemmen

Satsar på gymnastik för alla åldrar

Det är mycket Folkhälsan i Malin Sjuls liv. För sjutton år sedan började hon arbeta som föreståndare vid Folkhälsans lekpark i Godby, den näst största centralorten på Åland efter Mariehamn.

Bli medlem

 Samma år, 2000, gick hon med i styrelsen för Folkhälsans lokalförening i Finström och 2013 valdes hon till ordförande. 

Dessutom deltar hon flitigt, helst två gånger i veckan, i den gymnastik som Folkhälsan ordnar. Både vatten- och powergymnastik.

- Det finns en fin simhall med terapibassäng i Godby. Vi har sju vattengymnastikgrupper per vecka med 80 deltagare.

All gymnastik ordnas till en så låg deltagaravgift som möjligt för att alla som vill ska ha råd att delta. Dessutom ordnar lokalföreningen barngymnastik och sittgymnastik på äldreboendet Rosengård.

Lekparken i Godby är föreningens största åtagande. I år är 15 barn inskrivna, faktiskt det lägsta antalet på länge. Om det är en trend att färre söker sig till parken, som tar emot mellan klockan 10 och 13, är dock för tidigt att säga.

- Parken är i fint skick. Vi är noga med att underhålla rutschkanan, lek-brandbilen, gungor och annat. Allt granskas årligen av en representant för leverantören. Vi har också satsat på ett nytt hus med innetoalett. Där äter och sjunger vi med barnen och där har vi våra styrelsemöten.

Kring gården har nyligen ett staket byggts. För satsningarna har föreningen sökt bidrag.

- Familjer, som bor i närheten, kommer ofta till parken och leker utanför ordinarie parktid. Det får de gärna göra.

2016 fyllde lokalföreningen 80 år. Det firades med ett jippo varje månad, allt för att öka synligheten för Folkhälsans arbete. En gemensam vandring, en föreläsning, gratis prova-på-gymnastik-tillfällen och lotterier hörde till det som ordnades.

- Vi har ett mycket bra samarbete i vår styrelse där varje medlem är viktig och har sitt ansvarsområde.

Försäljningen av majblommor, lucialotter och kalendrar kräver en del arbete liksom simskolorna, som ordnas på två platser i kommunen.

Hon vill gärna fortsätta i styrelsen.

- Det är roligt och Folkhälsans insatser behövs, säger hon.

 

Text: Helena Forsgård
Foto: Tiina Tahvanainen