Vd

Georg Henrik Wrede ny vd för Samfundet Folkhälsan

Samfundet Folkhälsans styrelse har vid sitt möte 6.3.2018 valt pol.mag. Georg Henrik Wrede till ny verkställande direktör för organisationen.

Om organisationen

– Jag är väldigt glad att få jobba vid en så fantastisk organisation som Folkhälsan. Jag känner att Folkhälsans värden står mig mycket nära, säger Wrede.

Georg Henrik Wrede känner Folkhälsans verksamhet väl och han har en bred erfarenhet av arbete inom social- och hälsovårdsområdet och medborgarverksamhet, säger Samfundet Folkhälsans styrelseordförande Mats Brommels.

Wrede har också lett krävande förändringsarbeten och som programdirektör åren 2007-2011 ansvarat för regeringens politikprogram för barns, ungas och familjers välfärd. Hans engagemang i dagens sociala utmaningar är genuint och svarar mot Folkhälsans värdegrund. Georg Henrik Wrede är en god organisatör och han har presenterat en välgrundad och fokuserad strategi för Folkhälsans fortsatta arbete. Georg Henrik Wrede verkar i dag som direktör för ungdomsarbete och ungdomspolitik vid undervisnings- och kulturministeriet och efterträder Samfundets nuvarande vd Stefan Mutanen som går i pension 1.8.2018.

Georg Henrik Wrede är 53 år och har bland annat jobbat som vd vid Det finlandssvenska kompetenscentret, som direktör vid Mannerheims barnskyddsförbund samt som avdelningschef och verksamhetsledare vid Folkhälsan.