Läsarfråga

Är jag en dålig mor som petar på en skärm för ofta?

Jag får dåligt samvete när jag ser kampanjen som visar mamman som sitter vid sin dator eller mobil och inte ser att en svart stor fågel far iväg med hennes barn. Jag är just en sådan dålig mamma! När överskrider jag gränsen? När är min uppmärksamhet på riktigt för mycket riktad mot paddan eller telefonen? Kan det gå så, att jag verkligen glömmer att se till mina barns behov när jag sitter fastklistrad på sociala medier?

Helsingfors stads kampanj om att försummelse är våld har fått häftig kritik. Man har varit arg för att skuldbelägga just mammor. Reklambyrån har fått förklara sig, de ber om ursäkt och förklarar att filmen påvisar den frånvarande pappan och mammans ensamma ansvar. Kampanjen är misslyckad, hur man än förklarar sig efteråt. Det är fel att kalla föräldrars för mycket tid på dator och telefon för våld. Det kan vara sårande för barn som verkligen upplever våld i sina hem, att kalla det vi ser på filmen för våld. Att skuldbelägga stressade småbarnsföräldrar är inte heller ett bra sätt att närma sig problematiken kring att vi alla använder allt mera tid framför våra apparater.

Om vi däremot glömmer begrepp som våld och försummelse, kan vi alla fråga oss hur mycket av våra nära relationer som går förlorade, om vi inte alls reflekterar över hur mycket tid vi använder på sociala medier i förhållande till hur mycket tid vi har för våra närmaste. Vi kan inte frångå att det händer spännande saker på nätet. Att få balans mellan livet på nätet och i familjelivet gäller vårt eget surfande på nätet, men också hur vi kan avgränsa och begränsa barnens tid på nätet. Det viktiga är att hitta tid för närvaro och samvaro – att bara vara tillsammans och trivas tillsammans. Den engelska barnpsykiatern Donald Winnicots begrepp ”good enough” föräldraskap, bra nog, tycker jag passar bra in här.  Föräldrar behöver vara bra nog att avgränsa sitt eget och barnens surfande på nätet. Ingen är perfekt, men att man reflekterar över sitt eget beteende är inte till skada.

Pia Rosengård-Andersson, chef för avdelningen familjer och relationer

Illustration: Rebecca Elfast

Publicerad: 16.12.2017