Läsarfråga

Hur kommer vi åt telefonmobbning i skolan?

Fråga: På föräldramöte i skolan har vi fått veta att det förekommer problem med barnens telefoner och läraren har pratat med eleverna i klassen. Barnen skriver elakt åt varandra och det finns elever som inte får vara med i olika grupper. Vi har även hemma försökt prata och hålla koll, men det känns svårt att veta om det hjälper eller om problemen fortsätter. Vad kan vi göra?

De flesta barn idag är vana skärmanvändare och många får sin första telefon under de årskurserna i skolan. Telefonen ger många möjligheter till att hålla kontakt med både familjen och kompisar, men den kan också missbrukas. Via telefonen är det lätt att sprida foton, filmer, utesluta någon, skriva fult åt andra eller spamma. När man rör sig på nätet kan man också komma i kontakt med sådant som kan kännas obehagligt eller skrämmande.

När barnen börjar röra sig på sociala medier, på nätet eller i spelvärlden så behöver de handledning och stöd, det vill säga verktyg för att kunna hantera det stoff som de möter. Här har vi vuxna ett ansvar. Vi ska visa och berätta, följa och fråga. Det funkar sällan med skrämseltaktik, utan det handlar om att ge barnen kunskap om vad man ska göra om något känns jobbigt eller obehagligt samt att hjälpa barnen att göra medvetna val. Att lära dem att man ska välja noggrant vem man blir vän med, att tänka på hurudana meddelanden man skickar, att man väljer vilka inlägg man gillar och delar, vilka foton man postar och så vidare. Det här är sådant som vi alla borde tänka på, det gäller inte bara barn och unga.

Så vad kan vi föräldrar göra? För barn och unga utgör livet via skärmen en stor del av vardagen, vilket innebär att vi föräldrar borde vara intresserade av det som händer där, eftersom det är viktigt för våra barn. Vem umgås de med? Vilka appar använder mitt barn? Vilka spel är populära och hur funkar de? Genom att vi försöker förstå barnens virtuella verklighet, så ökar vår förståelse och tröskeln blir lägre för barnet att berätta för oss vuxna när det uppstår problem. När barnet berättar om sådant som känns jobbigt, så lyssna och reagera, men undvik att överreagera.

Din fråga gällde klassens gruppdiskussioner, elakheter som skrivs och klasskamrater som inte tas med och hur man kan tänka där. Oavsett om det gäller yngre eller äldre elever så låter det som att det krävs vuxen gränssättning, både från skolan och föräldrar. Därtill är det bra att fortsätta diskutera med eleverna, gränser och regler får större effekt om eleverna får känna sig delaktiga. Det är viktigt att vi påminner barnen om att alla styr över sina egna handlingar och att vi alla ska behandla varandra med respekt, både i skolan och via skärmen.

Maria Lingonblad, koordinator för det mobbningsförebyggande arbetet

Illustration: Rebecca Elfast

Publicerad: 31.3.2017