Forskning: Styrka, glädje, medkänsla

Positivt föräldraskap

Är du en förälder med barn i lågstadieåldern? Känns vardagen stundvis utmanande? Skulle du vilja upptäcka och utforska styrkor hos dig själv, dina barn och din familj som helhet? Vill du utveckla din förmåga att vara medvetet närvarande och hitta små stunder som ger vardagen en guldkant? Kommer du ihåg att vara snäll med dig själv? Behöver du en andningspaus?

 

Forskningsprojektet Styrka, glädje och medkänsla


Vi har utvecklat ett unikt koncept för föräldragrupper baserade på ny forskning inom positiv psykologi. De första föräldragrupperna hölls 2016-2017 i Helsingfors och Åboland. Under 2018 håller vi föräldragrupper i Åboland.

Nya grupper kan ordnas efter intresse. Syftet med föräldragrupperna är att öka barns, föräldrars och familjers välbefinnande. Vi jobbar bl.a. med medvetenhet om och användning av styrkor, att ta vara på och öka positiva känslor, medveten närvaro i samvaron med sina barn samt, ökad problemslösnings- och stresshanteringsförmåga. 

Besök oss på Facebook

Vi som jobbar i projektet

Utbildning: Filosofiedoktor (FD), specialist i neuropsykologi (PsL), mindfulnessinstruktör och så småningom psykoterapeut (kognitiv beteendeterapi). Jag heter Åse Fagerlund och började jobba på Folkhälsan 2002. Jag har jobbat med barn i skolor och i många år med utredningar och forskning kring barn som på olika sätt haft det svårt. Med de erfarenheterna och mycket positiv psykologi i bagaget leder jag projektet Styrka, glädje och medkänsla. Projektets mål är att öka alla barns psykologiska välbefinnande på ett mångsidigt sätt, men också att öka välbefinnandet hos viktiga vuxna kring barnen. Det är ett projekt som verkligen känns både meningsfullt och glädjerikt för mig att jobba med. En av mina kärnstyrkor är min iver att lära mig nya saker.

Utbildning: magister i samhällsvetenskaper (SVM, huvudämne socialpsykologi), socionom (YH). Jag, Mari Laakso, jobbar på Folkhälsan Forskningscentrum med forskningsprojektet Styrka, glädje och medkänsla på heltid. Jag har jobbat på Folkhälsan sedan år 2012. Mina arbetsuppgifter inom Styrka, glädje och medkänsla projektet är många, mest handlar det om att hjälpa till med hälsokartläggningar och att göra planer till verklighet. Dessutom gör jag min avhandling om projektet. Positiv psykologi har hjälpt mig mycket både på och utanför jobbet. Det har varit fint att märka hur också utomstående har inspirerats av projektet. Mina kärnstyrkor är humor och ärlighet. 

Utbildning: Pedagogie magister (PedMag), mentor inom utbildning. Jag heter Micaela Romantschuk och är i grunden klasslärare. Jag har jobbat elva år som lärare på lågstadiet. Två år ledde jag projektet Vi mobbar inte. Jag har alltid varit intresserad av relationer mellan människor i skolan. Har bl.a. varit med och utbildat många lärare i att använda materialet Stegvis, ett program som tränar barns sociala färdigheter och främjar deras emotionella kompetens. Sedan tolv år tillbaka jobbar jag som verksamhetsledare på Förbundet Hem och Skola. Jag föreläser mycket för blivande och redan verksamma lärare om hur man skapar goda relationer till elevernas föräldrar och om varför det är viktigt att skapa förutsättningar för föräldrar att engagera sig i sitt barns lärande.

Utbildning: Bachelor of Science i psykologi (Louisiana State University in Shreveport, USA). Studerar för tillfället socialpsykologi på Socokom. Jag kom med i projektet under sommaren 2017 och jobbar på deltid som forskningsassistent. Det är väldigt givande att få vara med i ett projekt som detta och se hur det kan hjälpa människor. Mina arbetsuppgifter är väldigt mångsidiga och jag kommer också att skriva min magistersavhandling om projektet. Två av mina kärnstyrkor är ärlighet och nyfikenhet. 

Jag heter Julia Simonsen och jag medverkar i projektet Styrka, glädje och medkänsla som assistent. Jag har jobbat här sedan våren 2016 med varierande uppgifter, tidigare med hälsokartläggningar som sker i samband med våra grupper, men just nu mest med den verksamhet som ordnas i Åbo. Förutom det studerar jag psykologi vid Åbo Akademi. Några av mina kärnstyrkor är nyfikenhet och kreativitet.

Utbildning: Ekonomie magister, idrottsinstruktör (yh), lösningsfokuserad arbetshandledare och medlare (fi: työyhteisösovittelija). Jag brinner för att jobba för välmående på arbetet och speciellt verktyg från den positiva psykologin använder jag gärna både i samband handledning på individuell nivå och i handledning med grupper.  Projektet Styrka, glädje och medkänsla är ett unikt projekt i Finland och jag är tacksam och glad över att få vara med och jobba för något jag tror väldigt starkt på, nämligen att vi mår bra av och får energi av att fokusera på det som fungerar, på det som är möjligt och känns meningsfullt, att hitta våra egna resurser och att hitta resurser i vår omgivning.  I projektet jobbar jag med föräldragrupperna och skolpersonalen. Mitt motto är: låt det goda sprida sig! Min kärnstyrka är: ärlighet

Jag är en psykologistuderande vid Åbo Akademi som för tillfället sysselsätter sig med psykologpraktik för Åbo stad och Pro Gradu avhandling inom forskningsprojektet ”Styrka, glädje och medkänsla”. Inom projektet kommer min uppgift vara att dra föräldragrupperna i Åboland tillsammans med Saija Westerlund-Cook. Till mina kärnstyrkor hör tacksamhet, samt uppskattning av skönhet och storhet – jag är med andra ord väldigt tacksam för allt beundransvärt runtomkring mig.

Jag heter Saija Westerlund-Cook och jobbar på Folkhälsans Förbund med familjestöd i Åboland. Min kärnstyrka är kunskapstörst och det tar sig uttryck genom att jag alltid har minst en bok på gång, men också genom att jag är (förhoppningsvis lagom lyhört) nyfiken på världen, människorna i den och livet i allmänhet. Jag är intresserad av vad som gör att det bär (och ibland brister) i relationer, framförallt inom familjer. Inom projektet Styrka, glädje och medkänsla kommer jag att tillsammans med Stefania Fält dra föräldragrupperna ”Positivt föräldraskap” i Pargas och Åbo, något jag verkligen ser framemot. Jag har två barn, så en stor del av min fritid går åt att umgås, fundera och gosa med dem.

Om projektet

 • Konkreta verktyg för ditt föräldraskap, baserade på ny forskning inom positiv psykologi
 • Metoder att arbeta med styrkor i vardagen för att utveckla din och dina barns potential
 • Ökad problemlösnings- och stresshanteringsförmåga hos både dig och dina barn 
 • Övning i medveten närvaro med dina barn
 • Kunskap om hur man kan ta vara på och öka på positiva känslor

Vi inspirerar mera än instruerar - det handlar om en möjlighet att ta en paus i vardagen, träffas och lära oss tillsammans. 

Grupperna hålls i Helsingfors och Åbo/Pargasområdet.

Grupperna samlas 8 gånger, två timmar per vecka. Mellan gångerna får alla deltagare praktiska hemuppgifter. Varje träff har olika teman med teori, diskussioner och övningar. 

Deltagande i grupperna har hittills varit gratis. 

Innan och efter grupperna får alla deltagare göra en personlig hälsokartläggning. Vi utför fysiologiska mätningar av din stress och återhämtning, samt följer med din sinnesstämning med hjälp av en app. Du får också fylla i ett frågeformulär kring välbefinnande, stress och medveten närvaro.

Du kommer alltså att ha en unik möjlighet att få individuell feedback beträffande ditt eget psykofysiologiska välbefinnande.

Hur kan jag vara med?

Grupperna dras i Helsingfors av Åse Fagerlund och Nina Hongell-Ekholm och i Åboland av Saija Westerlund-Cook och Stefania Fält. Vi tar emot intresseanmälningar, och ifall det finns tillräckligt med intresserade kan vi ordna en ny grupp!

Du är hjärtligt välkommen med – vi ser framemot att träffa just dig! 

Är det något du funderar över får du ta kontakt med: 
Åse Fagerlund, Irene Henriksson eller Saija Westerlund-Cook

Kontakt

  • Åse Fagerlund

   Ledande forskare

  • tfn:
   044 788 3710

  • Jag började jobba på Folkhälsan 2002. Jag har jobbat med barn i skolor och i många år med utredningar och forskning kring barn som på olika sätt haft det svårt.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Mari Laakso

   Doktorand

  • tfn:
   044 788 3711

  • Arbetar i projektet Styrka, glädje och medkänsla. Skriver avhandling om projektet.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Julia Simonsen

   Forskningsassistent

  • tfn:
   044 788 1033

  • Jag studerar psykologi vid Åbo Akademi, och har arbetat som assistent i projektet Styrka, glädje och medkänsla sedan 2016.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Nina Hongell-Ekholm

   Handledare, samtalsgrupper och kurser i Nyland

  • tfn:
   050 430 6091

  • Kontakta
  • Micaela Romantschuk

   Handledare för projektet Styrka, glädje, medkänsla

  • tfn:
   050 336 2016

  • Jag har alltid varit intresserad av relationer mellan människor i skolan. Har bl.a. varit med och utbildat många lärare i att använda materialet Stegvis, ett program som tränar barns sociala färdigheter och främjar deras emotionella kompetens.

   Visa mer
  • Stefania Fält

   Handledare

  • Psykologistuderande vid Åbo Akademi som utför psykologpraktik för Åbo stad samt gör Pro Gradu avhandling inom forskningsprojektet Styrka, glädje och medkänsla.

   Visa mer
  • Kontakta