Rekommendationer för sömn

Unga behöver återhämtning

Stress hör till livet, men är ändå ett växande problem i dagens samhälle, speciellt bland unga. Unga kan ha svårt att hantera stress, eftersom förmågan att hantera stress inte är färdigt utvecklad.

Stress är egentligen bra för hälsan och en livsviktig funktion som gör att du kan anpassa dig till förändrade omständigheter. Trots att det är en viktig funktion så mår vi inte bra av för mycket stress. Därför är det viktigt att var och en hittar sitt eget sätt att reglera och hantera stress. Unga behöver få det stöd de behöver för att utveckla ett hälsosamt sätt att hantera stress. Den ungas individuella behov ska vara utgångspunkten, men det handlar oftast om att se över sömnvanor, tidshantering, socialt stöd, motionsvanor och hantering av ständig uppkoppling.

Projektet De e lugnt – stresshantering för unga ska stöda unga i att utveckla bättre förutsättningar för stresshantering och återhämtning. Läs mer på projektets webbplats.

Folkhälsan har utvecklat material för att stöda olika former av avslappning, som i sin tur kan förbättra förmågan att hantera stress och återhämta sig. Chilla är en övningsbank som är avsedd för barn i yngre skolåldern och spåren på vår avslappningsskiva passar för både unga och vuxna. Vi har också producerat filmer med övningar för kort återhämtning i form av pausövningar med olika syften.

Kontakt

  • Karin Kastén

   Projektledare De e lugnt

  • tfn:
   044 757 8895

  • Kontakta
  • Nina Martin

   Projektet De e lugnt

  • tfn:
   044 788 6336

  • Kontakta
  • Mikaela Wiik

   Sakunnig i fysisk aktivitet

  • tfn:
   044 788 1062

  • Kontakta
  • Miivi Selin-Patel

   Projektet De e lugnt

  • tfn:
   044 757 8895

  • Miivi är moderskapsledig och vikareras av Karin Kastén.

   Visa mer
  • Kontakta