Skolfrånvaro

Vill ditt barn inte gå till skolan?

Kämpar ditt barn med ovilja eller rädsla att gå till skolan? Du kan kontakta oss för utredning av situationen och för att få råd och stöd.

Ring oss

Oroväckande skolfrånvaro är ett symtom på något i den ungas vardag. Det kan handla om inlärningssvårigheter, svårigheter i kamratrelationer eller inom familjen. Det kan också vara fråga om en ungdomskris med känslor av nedstämdhet och orkeslöshet eller en protest mot den vuxna världen.

Som förälder kan man känna sig hjälplös i en sådan situation. Det är också ofta svårt att veta vilket stöd den unga behöver.

Du kan kontakta Folkhälsans ungdomsmottagning för att tillsammans med oss diskutera situationen och få råd och stöd i hur du kan hjälpa och stöda ditt barn vidare. Vi träffar både föräldrar och ungdomar och vi kan vid behov delta i möten på den ungas skola.