Antimobbning

Antimobbning

Grunden för trygga och positiva kamratrelationer läggs i ett tidigt skede i barnets liv. Vi stöder pedagoger, föräldrar och barn och unga att jobba för ett respektfullt klimat på daghem och i skolor.

Antimobbning i daghem och skolor

Det behövs olika metoder och verktyg för pedagoger att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka barn som ligger i riskzonen för utanförskap. På det sättet kan vi förebygga att barnet lämnas utanför kamratgruppen. Det har i sin tur positiva effekter på barnets fysiska och psykiska välmående och kan förebygga problem senare i livet. Inom det mobbningsförebyggande arbetet på Folkhälsan har vi sammanställt olika redskap som daghems- och skolpersonal kan använda. 

Välj region och visa kurser och föreläsningar kring mobbning

Välj region för att se kurser som ordnas nära dig. Om du klickar på en kurs får du fram mer detaljerad information. Om inga områden visas finns det just nu inga kurser insatta. Om du vill fråga om kommande kurser kan du kontakta en av personerna som anges längst ned på sidan.

Kontakt

  • Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser

   Sakkunnig, småbarnspedagogik

  • tfn:
   044 788 3633

  • Mobbningsförebyggande arbete bland barn under skolåldern Teamansvarig, Teamet för trygga relationer

   Visa mer
  • Kontakta
  • Maria Lingonblad

   Sakkunnig, skola

  • tfn:
   050 304 2163

  • Mobbningsförebyggande arbete i skolan

   Visa mer
  • Kontakta
  • Maria Stoor-Grenner

   Sakkunnig, småbarnspedagogik

  • tfn:
   044 788 6030

  • Mobbningsförebyggande arbete bland barn under skolåldern

   Visa mer
  • Kontakta
  • Tove Ajalin

   Sakkunnig, skola

  • tfn:
   044 788 6285

  • Mobbningsförebyggande arbete i skolan

   Visa mer
  • Kontakta
  • Karin Storbacka

   Projektledare Trygg idrott

  • tfn:
   044 788 6309

  • Kontakta