Återhämtning

De e lugnt - stresshantering för unga

Projektet "De e lugnt" riktar sig till unga i åldern 16–20 år i hela Svenskfinland. Projektets mål är att stöda unga till att utveckla bättre förutsättningar för stresshantering och återhämtning.

Projektets egen webbplats

Måbra-kursen RennoX

RennoX är en måbra-kurs för unga på andra stadiet och vid ungdomsverkstäder. Kursen består av 9 träffar (á 90–120 min) och verksamheten bygger på kamratstöd och aktiverande övningar. Varje träff inleds med mellanmål och avslutas med en avslappningsövning. Under träffarna behandlas teman som stresshantering, återhämtning, nervositet, självkännedom, värderingar och tidshantering. De unga diskuterar och reflekterar tillsammans med gruppledarna kring dessa teman under träffar. Varje RennoX-kurs leds av två gruppledare. RennoX-gruppen ger unga möjlighet att stanna upp för att fundera på viktiga och aktuella ämnen och på hur de agerar eller reagerar i olika situationer.

RennoX-gruppledarutbildningen riktar sig till professionella som jobbar med unga på andra stadiet och i ungdomsverkstäder och andra som är intresserade av att hjälpa unga med stresshantering och återhämtning. Syftet med utbildningen är att ge färdigheter att arrangera och leda en RennoX måbra-kurs för unga.

De e lugnt-workshopar

Gymnasier, yrkesskolor och ungdomsverkstäder möjlighet att boka De e lugnt-workshopar. En workshop är 75–120 min lång och den rekommenderade gruppstorleken är 10-25 personer. Under workshopen behandlar vi stresshantering och återhämtning, vi inleder med mellanmål och en kort introduktion till temat. Efter det gör vi praktiska övningar och avslutar med en avslappningsövning. Syftet med workshopen är att få de unga att reflektera över hur de upplever stress och över sin egen återhämtning.

Boka en workshop genom att kontakta projektledarna Nina eller Karin.

Kurser och utbildningar

Här hittar du information om olika utbildningar som ordnas inom ramen för projektet.

Kontakt

  • Nina Martin

   Projektet De e lugnt

  • tfn:
   044 788 6336

  • Kontakta
  • Karin Kastén

   Projektledare De e lugnt

  • tfn:
   044 757 8895

  • Kontakta